Usługi wsparcia doradczego dotyczącego zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim

Nazwa zadania: Usługi wsparcia doradczego dotyczącego zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim
(Advisory support services on Baltic fisheries and marine environment issues)

Okres trwania: od 2019-09-30 do 2021-12-06

Kierownik zadania: dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB

Budżet: 104 500,00 zł

Opis: Usługi wsparcia doradczego dot. zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim podczas posiedzeń, które będą odbywać się na forum międzynarodowym (doradztwo specjalistyczne)

 

Skip to content