Wykład dr Tomasza Kowalkowskiego z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykład dr Tomasza Kowalkowskiego z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniach 25-27.05.2010 roku Morski Instytut Rybacki w Gdyni gościł dr Tomasza Kowalkowskiego z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniu 26.05.2010 w Sali Siedleckiego MIR o godz. 14:00 dr Tomasz Kowalkowski wygłosił wykład:

„Ocena jakości wód śródlądowych oraz prognozy redukcji zanieczyszczenia substancjami pożywkowymi w rzece Wiśle i jej dorzeczu”

Po wykładzie dr Kowalkowski przedstawił założenia modelu matematycznego MONERIS, który to model zostanie zastosowany do wspólnych z MIR badań emisji azotu i fosforu do basenu Wisły i Odry w latach 1995-2008.

Skip to content