XXIII Konferencja Przetwórców Ryb

XXIII Konferencja Przetwórców Ryb

Przedstawiciele Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB aktywnie uczestniczyli w XXIII Konferencji Przetwórców Ryb, która odbyła się 9 czerwca 2022 r. w Kołobrzegu i towarzyszyła Walnemu Zgromadzeniu członków Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, zastępca dyrektora ds. naukowych MIR-PIB, zaprezentowała uczestnikom konferencji możliwości zastosowania innowacyjnej techniki pomiaru w bliskiej podczerwieni (NIR) do badania składu podstawowego surowców rybnych. Zwróciła uwagę, że choć metoda ta znajduje się dopiero w fazie eksperymentalnej to jednak pierwsze wyniki są obiecujące.

Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB w trakcie prezentacji

Potencjalnie, przy wykorzystaniu niedrogich urządzeń i bez konieczności dokonywania skomplikowanych analiz chemicznych (wymagających wysoce wykwalifikowanego personelu, laboratoriów i odczynników chemicznych), można by w warunkach przemysłowych dokonywać szybkich pomiarów nie tylko składu podstawowego, ale także rozróżniania surowców świeżych i rozmrażanych, a nawet rozróżniania metod produkcji i określania stad.

Dr inż. Olga Szulecka (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przedstawiła referat problemowy pt.: „Ryby małocenne – surowiec do przetwórstwa?” Zwróciła w nim uwagę na problem zagospodarowania mniejszych sortymentów ryb karpiowatych z połowów jeziorowych i zalewowych, które ciężko w postaci świeżej, bez przetwórstwa, wprowadzić na rynek po odpowiednio motywującej rybaków cenie. Tzw. ryby małocenne (mniejsze leszcze, płocie czy krąpie) są cenne żywieniowo, jednak w kontekście przetwórstwa są surowcem dość trudnym, dostępnym lokalnie, sezonowo i w trudno przewidywalnych wielkościach. Mogą być więc alternatywą dla obecnie stosowanych surowców, ale głównie w przypadku mniejszych przetwórni rybnych, w których byłaby by możliwość zagospodarowania tych gatunków ryb na produkty rybne.

Tomasz Kulikowski (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przedstawił wyniki ilościowych badań zwracając uwagę na potrzeby konsumentów w odniesieniu do pochodzenia produktu, łatwości jego użycia oraz jego wpływu na środowisko naturalne. W formie humorystycznej pokazał, że nawet jeśli marketing danego produktu oraz budowę wizerunku firmy oprzemy o walory pro-środowiskowe produkcji, to produkt musi kompleksowo odpowiadać na potrzeby konsumentów – inaczej nie ma szans przebić się na rynku.

Uczestnicy XXIII Konferencji Przetwórców Ryb

 

Autor tekstu: mgr inż. Tomasz Kulikowski

Skip to content