Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy

wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge

Wieloletniego pracownika Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz redaktora naczelnego serii Analizy Rynkowe, w której ramach od 2004 r. we współpracy m.in. z MIR-PIB ukazuje się półrocznik Rynek ryb. Stan i perspektywy.

Seremak-Bulge

Rodzinie oraz współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja oraz pracownicy Zakładu Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Skip to content