Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o niespodziewanej śmierci prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o niespodziewanej śmierci prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację

o niespodziewanej śmierci

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej

śp.

prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika

wybitnego badacza i naukowca oraz organizatora życia akademickiego.

Wyrazy współczucia dla Rodziny oraz całej społeczności Politechniki Gdańskiej

składają
Dyrekcja i Pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Skip to content