Zależność bakterii od zasolenia i innych czynników środowiskowych w wodach przejściowych

Kierownik zadania: dr Anetta Ameryk, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Mórz

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Celem tematu było wykonanie pomiarów liczebności bakterii z prób zgromadzonych w latach 2011-2015.

Podczas miesięcznego pobytu w Instytucie Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk w Trzeboniu, wykonano pomiary liczebności bakterii i sinic Synechococcus na cytometrze przepływowym będącym w posiadaniu ww. instytutu. Pomiarom poddano 220 zakonserwowanych prób wody zebranych w dwóch sezonach, z trzech punktów, w różnych rejonach Zalewu Wiślanego i w trzech sezonach z sopockiego molo.

W trakcie pobytu zaprezentowano referat na seminarium instytutu pod tytułem „The Baltic Sea our small ocean”, przybliżający czeskim naukowcom wiedzę o Bałtyku i niektórych ciekawych projektach realizowanych w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym.

Fot. Janina Kownacka

Skip to content