Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu “Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”

Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu “Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w ramach projektu “Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”, które odbędzie się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, ul. Kołłątaja 1,
w dniu 23 września 2022 roku (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00, w sali im. prof. Kazimierza Demela.

AGENDA SPOTKANIA – pdf

Projekt „eCUDO.pl” ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych, której celem jest zwiększenie zasięgu oddziaływania informacji pozyskanych przez sektor publiczny.

Podczas spotkania chcielibyśmy zapoznać Państwa z ogólną tematyką projektu oraz,  przede wszystkim, przybliżyć Państwu bazę danych, jak również potencjał danych i możliwości ich wykorzystywania przez Państwa.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Będzie również okazją do zabrania głosu w sprawach ważnych dla całego projektu. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Ilość miejsc jest ograniczona, stąd bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 16 września 2022 r. (piątek) kontaktując się z nami mailowo pod adresem aochman@mir.gdynia.pl lub telefonicznie (+48 587 356 239 sekretariat MIR).

Spotkanie będzie rejestrowane oraz fotografowane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem poniżej*. Spotkanie zostanie udostępnione uczestnikom również w formie nagrania wraz z prezentacją PowerPoint i innymi tematycznymi materiałami.

*Oświadczenie

Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że uczestnicząc w spotkaniu projektu eCUDO.pl dnia 23 września 2022 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania/zdjęć mojego wizerunku / wizerunku reprezentowanej instytucji / wypowiedzi / imienia i nazwiska na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z projektem eCUDO.pl realizowanym przez Instytut Oceanologii PAN, z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, tel.: (+48 58) 73 11 600, fax:(+48 58) 551 21 30, email: office@iopan.pl. [i]

[1] KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Oceanologii PAN z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, tel.: (+48 58) 73 11 600, fax:(+48 58) 551 21 30, email: office@iopan.pl.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Oceanologii PAN możliwy jest pod adresem email iodo@iopan.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia skontaktowania się w przyszłości w zakresie promocji projektu eCUDO.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Pani/Pana/ danych osobowe będą nie będą dalej przetwarzane.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Ramowy plan spotkania

piątek, 23 września 2022 r.

8:30 – 9:00           Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10            Powitanie uczestników

9:10 – 10:15         Sesja 1

10:15 – 10:40      Przerwa kawowa

10:40 – 11:45      Sesja 2

11:45 – 12:00      Przerwa kawowa

12:00 – 13:00      Sesja 3

13.00 – 14.00       Lunch

14.00 – 15.00      Dyskusja

Skip to content