Zmarł dr hab. inż. Andrzej Orłowski, prof. MIR (1947-2020)

Wspomnienie profesora Andrzeja Orłowskiego

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu 27 października br. dr. hab. inż. Andrzeja Orłowskiego, prof. MIR – wieloletniego pracownika naszego Instytutu.

Poniżej przedstawiamy krótką notkę biograficzną dla przypomnienia osoby Zmarłego.

Fot. Archiwum rodzinne państwa Orłowskich

Andrzej Jerzy Orłowski urodził się 10.06.1947 r. w Sopocie.

W 1965 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, w zakresie aparatury elektronicznej. Ukończył je w 1970 r. z wynikiem bardzo dobrym i po obronie pracy zatytułowanej „Echosonda z wykorzystaniem impulsu zwrotnego” otrzymał tytuł magistra inżyniera elektronika. Urządzenie zostało po kilku latach opatentowane.

W 1970 r. Andrzej Orłowski podjął pracę w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, początkowo jako stażysta, a od czerwca 1971 r. jako inżynier elektronik – hydroakustyk w Ośrodku Badań Rybołówstwa Dalekomorskiego Instytutu. Już w pierwszym roku pracy zaprojektował i wykonał symulator ech hydroakustycznych. Drugim urządzeniem opracowanym, wykonanym i zweryfikowanym w trakcie prób na jeziorze był hydroakustyczny system do dokładnego, ciągłego pomiaru rozwarcia włoka pelagicznego. System został opatentowany. Jego współtwórcą był profesor Z. Jagodziński.

W następnych latach Andrzej Orłowski pracował nad rozbudową systemu hydroakustycznego, a szczególnie nad metodami badawczymi, służącymi do szacowania zasobów rybnych.

W 1973 r. rozpoczął się regularny udział mgr. Orłowskiego (czy to w roli członka ekipy badawczej, czy też kierownika) w rejsach na statkach badawczych r/v „Wieczno” i r/v „Profesor Siedlecki”, na którym uprzednio montował i uruchamiał specjalistyczne urządzenia hydroakustyczne systemu SIMRAD. Rejsy Andrzeja Orłowskiego obejmowały różne kierunki, takie jak: Szelf Argentyński, Wyspy Kergulena, Północny Atlantyk, Zachodnie Wybrzeże USA, Ocean Indyjski, Alaska, Wyspy Azorskie, Bałtyk. Brał udział także w rejsach polsko-amerykańskich, norweskich oraz szwedzkich, m. in. na statku „Argos”. Na szczególną uwagę zasługuje rejs polsko-amerykański z 1977 r., podczas którego poza rutynowymi badaniami hydroakustycznymi, Orłowski organizował i koordynował kilkudniową interkalibrację hydroakustyczną polskich, amerykańskich i kanadyjskich statków badawczych. Poligonem zastosowania metod akustycznych dla opisu ekosystemu morskiego stało się dla Andrzeja Orłowskiego Morze Bałtyckie, jako jedyne, gdzie możliwa była ciągła weryfikacja i rozbudowa nowych metodyk, takich jak: wielokanałowa integracja ech, wielowymiarowa synteza charakterystyki ekosystemu, analiza autokorelacyjna, czy też zastosowanie metod akustycznych do opisu powiązania rozmieszczenia ryb z rodzajami osadów dennych.

Od lipca 1974 r. Andrzej Orłowski rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki i Przetwarzania Danych MIR na stanowisku inżyniera laboratoryjnego. W 1976 r został adiunktem. Od 1979 r pracował w Samodzielnej Pracowni Hydroakustyki, od 1980 r. w Zakładzie Ichtiologii.

W 1981 r. obronił na Politechnice Gdańskiej pracę doktorską zatytułowaną „Wykorzystanie pomiarów ech wielokrotnych do oceny typu dna morskiego”, która uzyskała nagrodę naukową Komitetu Badań Morza PAN, a rozwiązanie w niej przedstawione opatentowano. Metoda zastosowana przez doktoranta stosowana jest w różnych wariantach przez różne instytuty badawcze na świecie do dziś i zwana jest Metodą Orłowskiego.

W 1989 r. Andrzej Orłowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych po przedłożeniu w Akademii Rolniczej w Szczecinie rozprawy „Zastosowanie akustycznych metod do badań rozmieszczenia ryb i warstw rozpraszających na tle środowiska morskiego”.

W roku akademickim 1989-1990 dr hab. Orłowski prowadził wykłady z dziedziny hydroakustycznych metod badań ekosystemów morskich dla studentów oceanografii biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1990 r. Andrzej Orłowski objął stanowisko docenta w zakładzie Ichtiologii.

W latach 1990-1991 doc. Orłowski wyjechał do Jemenu, w ramach projektu FAO/UNDP/UNESCO Marine Science Project. Zajmował się tam uruchamianiem systemu hydroakustycznego na statku „Ibn Magid” oraz wdrożeniem metod akustycznych do badań zasobów ryb pelagicznych Morza Czerwonego i Morza Arabskiego. Prowadził również wykłady dla pracowników Institute of Marine Research w Adenie.

Po powrocie do kraju doc. Orłowski uczestniczył w instalacji i uruchamianiu systemu hydroakustycznego na nowym statku badawczym MIR „Baltica” oraz w badaniach tego statku na Bałtyku.

Od roku 1998 r. Andrzej Orłowski pracował na stanowisku profesora w Zakładzie Biologii i Zasobów Ryb, a od 2008 r. w Zakładzie Zasobów Rybackich.

Ostatnie badania prof. Orłowskiego dotyczyły badań akustycznych warstw rozpraszających, stosowania makrosondażu oraz akustycznej klasyfikacji dna morskiego. W swoich badaniach stosował programy komputerowe, których był autorem.

Podczas swojego owocnego życia naukowego dr hab. inż. Andrzej Orłowski, prof. MIR pełnił szereg znamienitych funkcji. Był członkiem Sekcji Fizyki Komitetu Badań Morza PAN, członkiem Rady Naukowej MIR w latach 2004-2007, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Akustycznego, członkiem ICES Fishery Acoustic Science and Technology Group, ICES Fish Technology and Fish Behaviour Working Group, ICES SG Acoustic Seabed Classification oraz ICES SG Fish Avoidance of Research Vessels.

Wyjeżdżał także na staże, szkolenia i stypendia, jak: 3 miesięczne stypendium w Aberdeen i Lowestoft, podczas którego odbył 3 rejsy badawcze na Morze Północne i Jezioro Loch Ness; kurs hydroakustyczny w Norwegii w firmie SIMRAD; kurs hydroakustyczny w RFN w firmie ELAC, czy stypendium w Woods Hole National Marine Fishery Service.

Prof. Andrzej Orłowski opublikował ponad 80 prac naukowych, był autorem 4 patentów. Za wyróżniającą się aktywność publikacyjną wielokrotnie otrzymywał nagrody Dyrektora MIR.

Kiedy w 2009 r. odszedł na emeryturę, nie stracił kontaktu z kolegami, ani zainteresowania nauką. Jednocześnie zyskał dużo wolnego czasu, który mógł poświęcić rodzinie oraz na rozwijanie swoich pasji pozazawodowych, takich jak muzyka, fotografia, podróże, grafika komputerowa, teatr.

Cześć Jego Pamięci!

Fot. Archiwum rodzinne państwa Orłowskich

Fot. Archiwum rodzinne państwa Orłowskich

Zawiadomienie o pogrzebie

Andrzej Orłowski

10.06.1947–27.10.2020

Informujemy, iż pogrzeb naszego ukochanego męża, ojca i dziadka Andrzeja Orłowskiego odbędzie się dnia 4 listopada 2020 o godzinie 11:00 na cmentarzu katolickim w Sopocie, ulica J. Malczewskiego 31.

Msza w Jego intencji zostanie odprawiona o godzinie 10:30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. J. Malczewskiego 21 w Sopocie.

Za względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia we mszy może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, jest jednak możliwość brania udziału w nabożeństwie przed kościołem.

Na cmentarzu, przy samym grobie może przebywać do 10 osób, ale byłoby nam miło gdyby przyjaciele byli z Andrzejem w tych ostatnich chwilach, stojąc z dala.

Prosimy, aby kondolencje składać z zachowaniem dystansu.

Rodzinę i przyjaciół, którzy nie mogą być z nami w tym ważnym momencie prosimy o ciepłe myśli, modlitwę i pamięć.

                                                                                                              Rodzina

Skip to content