Zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński

Zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński

Włodzimierz KŁOSIŃSKI  (1936 – 2018)

1 stycznia 2018 roku zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński. Był absolwentem Wydziału Rybackiego  Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po studiach  rozpoczął pracę w rybołówstwie dalekomorskim, początkowo w świnoujskiej Odrze a następnie gdyńskim Dalmorze na różnych stanowiskach, w tym przez wiele lat jako dyrektor tego przedsiębiorstwa.  W latach 1970 – 1974  pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego  w Pracowni Techniki Rybackiej. Z tego okresu pochodzi Jego dorobek naukowy obejmujący 18 publikacji, 4 referaty na sympozja naukowe oraz 8 wzorów użytkowych narzędzi połowowych. Największym  osiągnięciem kierowanego przez Niego zespołu było wdrożenie w polskim rybołówstwie dalekomorskim  linowego włoka pelagicznego a także tzw. polskiej ochrony włoków stosowanych przez trawlery rufowe, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W. Kłosiński był wieloletnim prezesem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu  oraz prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Rybołówstwa i redaktorem naczelnym wydawanych przez Stowarzyszenie Wiadomości  Rybackich, przejętych po rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Morski Instytut Rybacki.

W latach 1991-1995 był członkiem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego. 

Jego odejście jest bolesną stratą nie tylko dla Morskiego Instytutu Rybackiego ale też dla całej rodziny rybackiej.

fot. C. Spigarski

 

Skip to content