Zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński

Zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński

Włodzimierz KŁOSIŃSKI  (1936 – 2018)

1 stycznia 2018 roku zmarł wielce zasłużony dla polskiego rybołówstwa dalekomorskiego Włodzimierz Kłosiński. Był absolwentem Wydziału Rybackiego  Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po studiach  rozpoczął pracę w rybołówstwie dalekomorskim, początkowo w świnoujskiej Odrze a następnie gdyńskim Dalmorze na różnych stanowiskach, w tym przez wiele lat jako dyrektor tego przedsiębiorstwa.  W latach 1970 – 1974  pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego  w Pracowni Techniki Rybackiej. Z tego okresu pochodzi Jego dorobek naukowy obejmujący 18 publikacji, 4 referaty na sympozja naukowe oraz 8 wzorów użytkowych narzędzi połowowych. Największym  osiągnięciem kierowanego przez Niego zespołu było wdrożenie w polskim rybołówstwie dalekomorskim  linowego włoka pelagicznego a także tzw. polskiej ochrony włoków stosowanych przez trawlery rufowe, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W. Kłosiński był wieloletnim prezesem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu  oraz prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Rybołówstwa i redaktorem naczelnym wydawanych przez Stowarzyszenie Wiadomości  Rybackich, przejętych po rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Morski Instytut Rybacki.

W latach 1991-1995 był członkiem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego. 

Jego odejście jest bolesną stratą nie tylko dla Morskiego Instytutu Rybackiego ale też dla całej rodziny rybackiej.

fot. C. Spigarski