47. Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych

47. Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych

W dniach 12-13 października 2023 w Gdyni odbywała się 47. edycja Szkolenia – Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych. Problematyka konferencji skupiała się na zagadnieniach rynkowych (analiza produkcji i zaopatrzenia rynku), kwestiach weterynaryjnych oraz uwarunkowaniach prawno-finansowych funkcjonowania sektora akwakultury intensywnej. W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB. Dr inż. Olga Szulecka wygłosiła prezentację dotyczącą tzw. czystej etykiety na produktach rybnych.

Na zdjęciu dr inż. O. Szulecka podczas prezentacji

Dr Marcin Rakowski omówił nowe obowiązki statystyczne dla hodowców w ramach kwestionariusza  RRW-21 (Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych w chowie i hodowli ryb), natomiast Tomasz Kulikowski przedstawił prezentację dotyczącą reakcji wybranych europejskich rynków konsumenckich (Francja, Niemcy, Dania, Polska) na wzrosty cen ryb, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wolumenach zakupu pstrągów. 

Dr M. Rakowski omawia nowe obowiązki statystyczne dla hodowców w ramach kwestionariusza  RRW-21

 

T. Kulikowski prezentuje reakcję wybranych europejskich rynków konsumenckich na wzrosty cen ryb

Skip to content