Pan Krzysztof Pawlikowski w gronie doktorów MIR-PIB

Pan Krzysztof Pawlikowski w gronie doktorów MIR-PIB

Z radością informujemy, iż do grona doktorów MIR-PIB dołączyła kolejna osoba!

Gratulujemy panu Krzysztofowi Pawlikowskiemu obrony rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Makrozoobentos różnych siedlisk Zalewu Wiślanego”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 października 2023 roku przed Radą Naukową Dyscypliny nauki biologiczne na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Kornijów, a recenzentami dr hab. Izabela Czerniawska – Kusza prof. UO oraz dr hab. Urszula Janas prof. UG.

Fot. A. Woźniczka

Skip to content