IMPRESS wystartował!

IMPRESS wystartował!

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu w MIR-PIB projektu IMPRESS finansowanego z programu Horyzont Europa.

IMPRESS to projekt zainicjowany przez przemysł przetwórczy, ale oparty na solidnych podstawach naukowych i skupiony wokół unijnych Strategii Biogospodarki i Niebieskiego Wzrostu. Jego celem jest promowanie zrównoważonej i bezodpadowej produkcji i konsumpcji. Czteroletni projekt, współfinansowany jest przez program Horyzont Europa a realizuje go multidyscyplinarne konsorcjum 14 instytutów akademickich i badawczych, stowarzyszeń biznesowych, organizacji non-profit i MŚP z 7 krajów. Partnerzy wspólnie pracować będą nad trudnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoją sektory rybołówstwa morskiego i akwakultury.

W ramach projektu koordynowanego przez Teagasc, Irlandzki Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności oraz renomowane europejskie instytuty badawcze z doświadczeniem w zrównoważonej produkcji żywności i innowacyjnych technikach przetwarzania, opracowane zostaną konkretne rozwiązania dla rozwoju biogospodarki morskiej i słodkowodnej w Europie, wykorzystujące gatunki z niższych poziomów troficznych.

„Projekt IMPRESS stanowi bezprecedensową okazję do promowania zrównoważonych praktyk i tworzenia wartości w sektorze morskim i słodkowodnym, przy jednoczesnym podejmowaniu pilnych palących wyzwań środowiskowych i społecznych” – mówi koordynator projektu, profesor Brijesh Tiwari.

MIR lideruje pierwszemu pakietowi roboczemu, w którym przeprowadzone zostaną badania i laboratoria społeczne, analizy tendencji w łańcuchach dostaw oraz akcje edukacyjne. Ponadto, pracownicy naszego instytutu współpracować będą w analizach oceny wpływu na środowisko, opracowaniu prototypowych produktów oraz monitoringu łańcuchów dostaw.

W skrócie – kluczowe fakty i liczby

    • Instrument: Horyzont Europa
    • Całkowity budżet: 6 725 261,25 EUR
  • Budżet MIR-PIB: 452 500.00 EUR
  • Czas trwania: 4 lata, 2023–2027
  • Konsorcjum: łącznie 14 partnerów z 7 krajów: Irlandia, Serbia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Izrael, Grecja.

Zdjęcie reprezentantów projektu na spotkaniu w Dublinie

Polscy partnerzy w projekcie z koordynatorem prof. Brijesh Tiwari

 

Skip to content