Morski Instytut Rybacki – PIB wyróżniony za wdrażanie postępu w rolnictwie

Morski Instytut Rybacki – PIB wyróżniony za wdrażanie postępu w rolnictwie

W minioną środę 4 października 2023 r. w sali „Odczytowej” Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Nagrody w imieniu szefa resortu rolnictwa wręczyła sekretarz stanu Anna Gembicka.

Wiceminister Anna Gembicka przemawia podczas uroczystości wręczenia nagród (fot. MRiRW)

Z radością informujemy, iż Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał wyróżnienie za osiągnięcie pn. Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.

Nagrody te od kilkunastu już lat funkcjonują w naszym środowisku, jednakże w tym roku odsłaniamy przed Państwem ich nową konkursową formułę. Udało się nam także znacznie zwiększyć pulę środków finansowych przeznaczonych na nagrody. Pragniemy w ten sposób docenić Państwa wkład i zaangażowanie, a także chcemy nadać tej nagrodzie i całemu wydarzeniu odpowiednią rangę, w podziękowaniu za Państwa pracę badawczą, naukową i wdrożeniową – powiedziała wiceminister Anna Gembicka podczas uroczystości.

Wiceminister Anna Gembicka ze wszystkimi nagrodzonymi zespołami (fot. MRiRW)

 

Wyróżnienie dla MIR-PIB

Wiceminister Anna Gembicka z zespołem MIR-PIB (fot. MRiRW)

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nagrody-za-wdrazanie-postepu-w-rolnictwie

 

Skip to content