5 naukowców z MIR-PIB w KBM PAN

5 naukowców z MIR-PIB w KBM PAN

W styczniu 2020 zatwierdzone zostały wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020–2023. Członków Komitetu wybiera środowisko naukowe. Mamy przyjemność poinformować, że aż pięciu pracowników naukowych MIR-PIB zostało wybranych do Komitetu Badań Morza PAN:

 • dr hab. Dariusz Fey,
 • prof. dr hab. Jan Horbowy,
 • dr hab. Magdalena Podolska,
 • dr hab. inż. Iwona Psuty
 • dr hab. Barbara Urban-Malinga.

 Serdecznie gratulujemy!

 

Komitet Badań Morza PAN został powołany w roku 1961. Celem KBM jest:

 • integracja środowiska naukowego w zakresie oceanologii i morskich nauk pokrewnych;
 • tworzenie forum prezentacji i wymiany myśli naukowej;
 • ułatwianie wymiany wyników badań naukowych oraz potrzeb i doświadczeń między nauką a gospodarką;
 • opracowywanie ekspertyz dla potrzeb administracji i instytucji gospodarczych, rządowych, samorządowych i innych;
 • pełnienie funkcji Narodowego Komitetu ds. współpracy z międzynarodowym Komitetem SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research)
 • opiniowanie wniosków o członkostwo PAN, nagród Prezesa Rady Ministrów i Dziekana Wydziału III PAN oraz kandydatów do Rady NCN.

 

Skip to content