50 lat współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie ekologii rybackiej (1974-2024)

50 lat współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie ekologii rybackiej (1974-2024)

Dokładnie 50 lat temu NOAA i MIR podpisały niezwykle ważną umowę dot. współpracy naukowej w dziedzinie ekologii rybackiej (1974-2024). Umowa ta dała Polsce niebywałą możliwość rozwoju naukowego oraz strategicznej współpracy z instytutami amerykańskimi. Jubileusz jest doskonałą okazją do podziękowania wszystkim pracownikom Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu (ZSiOP) za ich niezwykle ciężką pracę i profesjonalizm. Zespół ZSiOP tworzą ludzie o unikalnych na skalę światową kwalifikacjach w zakresie oznaczania organizmów planktonowych. Szczególne podziękowania należą się również przedstawicielom NOAA, a zwłaszcza dr. Kennethowi Shermanowi i dr. Jonowi Hare za niezwykłą wytrwałość i konsekwencję we wspieraniu tej współpracy.

Oficjalne obchody 50-lecia współpracy naukowej NOAA i MIR-PIB w zakresie ekologii rybołówstwa (1974-2024) odbyły się 22 kwietnia 2024 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Po oficjalnej części uroczystości, wygłoszone zostały prezentacje naukowe.

Wręczenie dyplomów grawerowanych.
Od lewej: dr Piotr Margoński (Director MIR-PIB) oraz dr Jon Hare (Dyrektor ds. Nauki i Badań, NOAA Fisheries)
Wręczenie dyplomów grawerowanych.
Od lewej: dr Jon Hare (Dyrektor ds. Nauki i Badań, NOAA Fisheries), Paweł Kaźmierczak (Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu, MIR-PIB), Katey Marancik (NOAA Northeast Fisheries Science Center)
Prezentacje
Wszyscy uczestniczy na pamiątkowym zdjęciu z okazji 50-lecia współpracy naukowej MIR i NOAA

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza


Skip to content