8. Kongres Rybny

8. Kongres Rybny

Aż 270 delegatów wzięło udział w 8. Kongresie Rybnym w dniach 4-5 października 2022 r. w Gdyni. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Morski Instytut Rybacki – PIB. Pracownicy MIR-PIB wygłosili cztery prelekcje (dr Joanna Krupska – Ekonomika przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w nowych realiach; dr inż. Olga Szulecka – Eco-score® – czy produkty rybne mają szansę na kategorię A?; dr inż. Bogusław Pawlikowski – Kierunki przetwórstwa ryb w pracach MIR-PIB i Tomasz Kulikowski – Zagadnienia ochrony środowiska w ambiwalentnym świecie wartości konsumentów produktów rybnych), natomiast panelistą dyskusji „Wojna, inflacja, spowolnienie gospodarcze – i co dalej?” był dr Adam Mytlewski, a w dyskusji „Kierunki rozwoju technologii w krajowym przetwórstwie rybnym – dr inż. Bogusław Pawlikowski. 

8. Kongres Rybny to jak zawsze mix zagadnień społeczno-ekonomicznych oraz technologicznych. W tym roku tematyka była zdominowana przez szalejący wzrost kosztów produkcji, ograniczenia popytowe na rynku konsumenckim, a w konsekwencji – poszukiwanie oszczędności w przetwórstwie. Nie zapomniano także o długookresowych trendach na rynku – dlatego istotną część konferencji poświęcono zagadnieniom zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Przedstawiciele administracji rządowej – Departamentu Rybołówstwa MRiRW (naczelnik wydziału Piotr Słowik) i Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR (Anna Zalewska) przybliżyli zasady aplikowania o środki finansowe z nowo uruchomionego KPO, z tzw. rekompensat wojennych w ramach PO RiM oraz przyszłego programu operacyjnego.

Tekst: Tomasz Kulikowski

Fotografie: Piotr Manasterski

Ekonomika przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w nowych realiach – dr Joanna Krupska, MIR-PIB

Zagadnienia ochrony środowiska w ambiwalentnym świecie wartości konsumentów produktów rybnych – Tomasz Kulikowski, MIR-PIB

Eco-score® – czy produkty rybne mają szansę na kategorię A? – dr inż. Olga Szulecka, MIR-PIB

Kierunki przetwórstwa ryb w pracach MIR-PIB – dr inż. Bogusław Pawlikowski, MIR-PIB

Kierunki rozwoju technologii w krajowym przetwórstwie rybnym, Moderator: Tomasz Kulikowski; wśród panelistów dr inż. Bogusław Pawlikowski, MIR-PIB

Rozmowy branżowe (od lewej: dr Adam Mytlewski, dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof MIR-PIB, dr Piotr Margoński – dyrektor MIR-PIB)

 

 

Skip to content