Krajowa Konferencja Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb

Krajowa Konferencja Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb

W dniach 21-23 września 2022 r. w hotelu Klimczok usytuowanym u podnóża gór, w odległości 2 km od centrum Szczyrku, odbyła się XXVII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa MRiRW, Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przedstawiciele instytutów naukowych zajmujących się akwakulturą, w tym Instytut Rybactwa Śródlądowego, Morski Instytut Rybacki – PIB, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Licznie przybyli również pracownicy gospodarstw rybackich i hodowlanych, wyspecjalizowanych w produkcji karpia. W konferencji udział wzięli przedstawiciele MIR-PIB: mgr inż. Tomasz Kulikowski, dr inż. Bogusław Pawlikowski i mgr inż. Dorota Janiszewska.

Podczas konferencji przedstawiciele MRiRW omówili kierunki wsparcia w programie „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem krajowej akwakultury, zaś reprezentanci MRiRW stan realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, a także plany na przyszłość dotyczące branży rybnej.

W ramach szkolenia producentów ryb przedstawiciele instytutów naukowych poruszyli wiele aspektów związanych z hodowlą karpia w zakresie efektywności ekonomicznej hodowli, perspektyw rozwoju hodowli a także dodatkowej działalności produkcyjnej oraz wizerunku karpia w opinii polskich konsumentów.

W pierwszym dniu szkolenia w ramach sesji „Sprzedaż karpia – jak do tego podejść?” prelekcję dotyczącą wizerunku ryb słodkowodnych w opinii polskich konsumentów wygłosił mgr inż. Tomasz Kulikowski. Drugim reprezentantem MIR-PIB był dr inż. Bogusław Pawlikowski, który przedstawił możliwości przetwórstwa karpia w gospodarstwach hodowlanych.

Fot. Dorota Janiszewska

W swoim wystąpieniu mówca zaprezentował uwarunkowania prawne, organizacyjne i technologiczne prowadzenia dodatkowej działalności produkcyjnej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą karpia. Po zakończeniu prelekcji uczestnicy konferencji otrzymali bezpłatne egzemplarze poradnika dla hodowców karpia opracowanego w MIR-PIB.

Podczas konferencji wybrano Rybaka Roku, którego zaszczytny tytuł otrzymał pan Kazimierz Skupiński oraz przeprowadzono konkurs na najlepszy wyrób z karpia, w którym uczestniczyła liczna grupa przetwórców.

Oprócz samej konferencji odbywały się także imprezy towarzyszące, w tym uroczysta kolacja, a także spotkanie przy grillu. Był, więc czas na poważne debaty środowiskowe, jak również odpoczynek i nawiązywanie nowych znajomości.

Bogusław Pawlikowski

 

Skip to content