90 lat morskich badań rybackich w Polsce – Jubileusz Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, najstarszej placówki badań morza w Polsce.

90 lat morskich badań rybackich w Polsce – Jubileusz Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, najstarszej placówki badań morza w Polsce.

Uroczystość obchodów 90-lecia Morskich Badań Rybackich w Polsce i Jubileuszu Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni 1921 – 2011, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się w siedzibie Instytutu w czwartek 16.06.2011 r. Wydarzenie uświetniła ceremonia wręczenia Medali im. Profesora Kazimierza Demela, a następnie wykłady laureatów. Laureat roku 2010 Prof. dr Victor Sapozhnikov (Russian Federal Research Institute of Fishery and Oceanography – VNIRO, Moskwa, Rosja) wygłosił wykład pt. „Przyczyny zmian ekosystemu mórz południowych Rosji (Morze Czarne, Morze Azowskie i Morze Kaspijskie)”. Prof. dr Bodo von Bodungen (Leibniz-Institute for Baltic Sea Research, Rostock, Niemcy), laureat medalu w roku 2011, zaprezentował wykład pt. „Badać z ciekawości czy według schematu, czyli jak najlepiej pomóc naszemu ekosystemowi”. W Gdyni spotkali się więc dwaj wybitni przedstawiciele nauki krajów, które są naszymi sąsiadami, niejako potwierdzając fakt, że Bałtyk nie dzieli, a łączy.

Po części naukowej, odbyła się część oficjalna, podczas której Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wiceminister Kazimierz Plocke, wręczył najbardziej zasłużonym pracownikom MIR odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta.

Odczytano listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Minister K. Plocke poinformował zebranych o decyzji Rady Ministrów w sprawie nadania statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Od 30 czerwca MIR będzie nosił oficjalną nazwę Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Skip to content