Przyznanie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

Przyznanie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

Przyznanie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

W dniu 15 czerwca 2011 roku w Dzienniku Ustaw Nr 124 poz. 699 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 roku.

Przyznanie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu statusu Państwowego Instytutu Badawczego oznacza, że MIR dołączył do elitarnego grona PIB-ów w Polsce. Na ogólną liczbę ok. 80 różnych instytutów w Polsce, tylko kilkanaście posiada taki status, z czego większość (7) znajduje się pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymanie statusu PIB świadczy o wyjątkowej i dużej randze oraz znaczeniu dla planowania i realizacji polityki państwa, prowadzonych w sposób ciągły badań i monitoringu w tych instytutach.

W przypadku MIR są to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinach stwarzających naukowe podstawy zarządzania rybołówstwem morskim i mających zasadnicze znaczenie dla polityki rybackiej w kraju i w Unii Europejskiej.

Otrzymanie przez MIR statusu PIB oznacza wzmożony wysiłek w realizację przewidzianych zadań w sposób ciągły na rzecz MRiRW , zwłaszcza Narodowego Programu Zbierania Danych Rybackich.

W związku z nowym statusem nie nastąpią znaczące zmiany w organizacji i działalności MIR, oprócz zmiany nazwy na nową:

1/ w języku polskim: „Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy”

2/ w języku angielskim: „National Marine Fisheries Research Institute”

 

Skip to content