Apel Prezydenta Miasta Gdyni

Apel Prezydenta Miasta Gdyni

Pan prof. dr hab. Tomasz Linkowski Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

organizacje pożytku publicznego stanowią bardzo ważny element społeczeństwa obywatelskiego. Świadczą pomoc potrzebującym, działają na rzecz rodziny, organizują wydarzenia kulturalne i sportowe, podtrzymują tradycje i wspomagają rozwój przedsiębiorczości.

Przekazanie 1% podatku dochodowego to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie swojego poparcia dla ważnych społecznie działań. To także świadoma inwestycja w przyszłość i wkład wniesiony w rozwój otoczenia, w którym żyjemy. Pozornie niewielka kwota stanowi każdego roku poważną część środków, jakimi dysponują fundacje i stowarzyszenia.

W ubiegłym roku prawie połowa gdyńskich podatników postanowiła podzielić się swoim 1%, przekazując łącznie ponad 5 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mimo, że w naszym mieście i na rzecz jego mieszkańców szczególnie prężnie działa kilkadziesiąt organizacji, to niewielka część kwoty trafiła do tych NGCTsów.

Przystępując do kolejnej edycji Kampanii „Mały procent – wielka sprawa!” chcielibyśmy, aby jej przekaz dotarł do jak najszerszego grona odbiorców i aby była ona jeszcze bardziej efektywna. Mając na uwadze Państwa przychylność wobec naszych działań zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o wsparcie przygotowywanej przez nas akcji poprzez rozesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie innym dostępnym sposobem wszystkim osobom zatrudnionym w firmie informacji na temat organizowanej Kampanii i możliwości wsparcia gdyńskich organizacji pożytku publicznego.

Wierzę, że Państwa udział w Kampanii 1% ponownie znacząco przyczyni się do jej pomyślnej realizacji i pozostawienia dużej części podatków w naszym mieście, a przekazane organizacjom środki pozwolą im na dalsze efektywne funkcjonowanie i realizację cennych i ważnych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Plik do pobrania:

Skip to content