Konferencja promująca rezultaty projektu System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB

Konferencja promująca rezultaty projektu System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu, w dniu 28.01.2015 odbyła się w Warszawie konferencja promująca rezultaty projektu System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB, zorganizowana przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej INTEGRYB, utworzony w MIR-PIB, to innowacyjne, uniwersalne narzędzie do planowania i wspierania realizacji projektów badawczych, a także gromadzenia, analizy i udostępniania danych i dokumentów powstających w wyniku działalności Instytutu.

INTEGRYB, to nie tylko System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej, to kompleksowy system wspomagający zarządzanie instytutem badawczym i prowadzenie badań. Z tego względu konferencja skierowana jest do instytucji naukowych, a przede wszystkim instytutów badawczych.

O INTEGRYBIE

W skład Systemu Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej INTEGRYB wchodzi gama produktów stanowiących spójny system, pozwalający na analizę i przetwarzane danych zbieranych i gromadzonych w Morskim Instytucie Rybackim – PIB, a także na zarządzanie wiedzą oraz portfolio projektów. Architektura zorientowana na usługi (Service Oriented Architecture – SOA) z komunikacją między modułami poprzez szynę usług (Enterprise Service Bus – ESB) pozwala na optymalne wykorzystanie oprogramowania i – co najistotniejsze – pozostawia system otwartym na dalsze możliwości integracji z zewnętrznymi systemami bazodanowymi i informacyjnymi.

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence pozwala na analizę danych w bardzo szerokim wymiarze dzięki wykorzystaniu danych źródłowych, zgromadzonych we wszystkich bazach danych wchodzących w skład systemu INTEGRYB, a obejmujących swoją tematyką zasoby rybackie, oceanografię i ekologię morza, ekonomikę rybacką, chemię żywności i środowiska, technologię i mechanizację przetwórstwa.

CELE

 • Stworzenie platformy badawczej dla ekosystemowego zarządzania rybołówstwem morskim.
 • Integracja informacji środowiskowych i wyników badań rybackich, umożliwiająca określenie czynników decydujących o zmianach stanu zasobów rybackich.
 • Zwiększenie efektywności procesów badawczych i  zarządzania nimi poprzez modernizację aparatury i stworzenie  usługowej platformy zarządzania procesami badawczymi.
 • Zapewnienie przejrzystości procesu doradztwa naukowego i tworzenia opinii naukowych, dotyczących stanu zasobów i zalecanego poziomu eksploatacji stad ryb.
 • Upowszechnienie i wymiana wyników badań w Polsce i za granicą.
 • Zwiększenie potencjału eksperckiego Instytutu  w zakresie oddziaływań na środowisko morskie oraz działań związanych  z ochroną środowiska.
 • Stworzenie platformy cyfrowych zasobów wiedzy: repozytoria informacji oraz zbiory  biblioteczne.

USŁUGOWA PLATFORMA ZARZĄDZANIA PROCESAMI BADAWCZYMI

 • Wspomaga operacje planowania, rozliczania, nadzoru i podejmowania decyzji dotyczących projektów prowadzonych w Instytucie.
 • Pozwala opisać stronę statyczną projektu w kategoriach uzasadniających go celów, zadań prowadzących do realizacji celów, rezultatów będących wynikiem  zadań, zasobów zużywanych przez zadania i wynikających stąd kosztów oraz ryzyk związanych z wykonywaniem zadań.
 • Pozwala opisać stronę dynamiczną projektu, czyli jego zachowanie w czasie, od rejestracji pomysłu, poprzez doprecyzowywanie, aplikowanie i realizację do archiwizacji projektu zakończonego.
 • Funkcjonalność zarządzania projektem jest realizowana przez moduł zarządzania projektem (MZP), który jest adresowany przede wszystkim do Kierowników Projektów i wykonawców zadań.  Moduł MZP dostarcza danych o pojedynczym  projekcie.
 • Funkcjonalność zarządzania portfelem projektów jest realizowana przez moduł zarządzania portfelem projektów (MZPP). Moduł MZPP agreguje informacje o wszystkich projektach, wspierając mechanizm monitorowania działalności Instytutu.

no images were found

Skip to content