Doroczna Konferencja Naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza (ASC ICES) 2018

Doroczna Konferencja Naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza (ASC ICES) 2018

ASC ICES 2018

Doroczna konferencja ICES odbywa się w dniach 24-27 września w Hamburgu. Uczestnicy konferencji zjechali z całego świata. W wydarzeniu wzięło udział 650 uczestników z 34 krajów, w tym: naukowcy, politycy, przedstawiciele organizacji i studenci.

W programie czterodniowej konferencji znalazły się najnowsze zagadnienia z zakresu nauki i badań morskich. Osiemnaście sesji oferuje szeroki zakres tematów: od zarządzania zasobami morskimi, monitorowania zasobów rybnych metodami genetycznymi,  badania zmienności klimatycznej Mórz Nordyckich, Arktyki i jej wpływu na ekosystemy morskie, społecznych aspektów rybołówstwa i akwakultury, planowania przestrzennego obszarów morskich do oceny wpływu działalności człowieka na ekosystem.

Ceremonia otwarcia ASC odbyła się w poniedziałek 24 września o godzinie 10:00. Wykłady inauguracyjne wygłosili:

  • Integrating ecological and economic perspectives on regime shifts in harvested marine ecosystems – Christian Möllmann, University of Hamburg, Germany & Martin Quaas, Kiel University, Germany,
  • Unexpected outcomes and unpredictable managers, fishers, and scientists – Ingrid van Putten, CSIRO Oceans and Atmosphere, Australia,
  • Understanding deep-sea Atlantic ecosystems at ocean basin scale – J Murray Roberts, University of Edinburgh, United Kingdom.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy reprezentują w tym roku prof. dr hab. Jan Horbowy z dwoma referatami (współautorstwo międzynarodowe) w sesji – Sustainability thresholds and ecosystem functioning: the selection, calculation, and use of reference points in fisheries management (co‐sponsored by PICES):

  • Density‐dependent growth in North Atlantic fishes: exception or the rule?Jan Horbowy, Jeremy Collie, Adrien Tableau
  • A list of ecosystem FMSY values suggested for use in management of 53 North Atlantic fish stocks – Henrik sparholt, Bjarte Bogstad, Villy Christensen, Jeremy Collie, Rob van Gemert, Ray Hilborn, Jan Horbowy, Daniel Howell, Michael Melnychuk, Søren Anker Petersen, Claus Reedtz Sparrevohn, Gunnar Stefansson

W sesji posterowej udział wzięli: dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw. MIR-PIB, dr Adam Mytlewski i dr Marcin Rakowski:

  • Integrating small-scale fisheries in Polish MSP – Iwona Psuty, T. Kulikowski, L. Szymanek, M. Matczak, J. Zaucha
  • Carp culture at heart – Mytlewski, Rakowski, Lasner, Nourry, Oberle
  • Young consumers of fish product – determinants of purchasing processes – Mytlewski, Kulikowski, Rakowski

W konferencji uczestniczą także dr Piotr Margoński, który jest członkiem Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES Council), głównego organu decyzyjnego ICES oraz dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. MIR-PIB, który bierze udział w pracach Komitetu Naukowego ICES (SCICOM).

Więcej o ICES ASC 2018: http://www.ices.dk/news-and-events/asc/asc2018/Pages/default.aspx

ASC 2018 poster

Uniwersytet Hamburski

Uniwersytet Hamburski

Christian Möllmann, Martin Quaas

Wykład Christian Möllmann, Martin Quaas

Wykład Christian Möllmann, Martin Quaas

Wykład Christian Möllmann, Martin Quaas

Wykład Christian Möllmann, Martin Quaas

Ingrid van Putten

Murray Roberts

Skip to content