Bałtycki Festiwal Nauki 2015

Bałtycki Festiwal Nauki 2015

Jak co roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy wziął udział w Pikniku Naukowym Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2015. Pogoda sprzyjała, a że Piknik wypada w niedzielę, przybyło wielu zwiedzających – co cieszy – najczęściej całe rodziny. Był więc to bardzo udany, rodziny dzień.

Akwarium Gdyńskie MIR-PIB przygotowało trzy stanowiska, zaś przedstawione zadania służyły do realizacji celów polityki naukowej, zwłaszcza w aspekcie upowszechniania nauki o środowisku morskim, a także celów dydaktycznych. Szczególnie ważne było tu dotarcie do dzieci i młodzieży oraz przedstawienie w przystępnej, interesującej formie szerokiego zakresu zjawisk występujących w morzu, możliwych do wytłumaczenia, bądź demonstracji w warunkach akwariowych.

Bałtyk śmietnik Europy – przygotowany przez Joannę Chęcińską i Magdalenę Kalinowską – w myśl przesłania: „Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal” przedstawiał te zagrożenia, których nie widać gołym okiem. To, że są niewidoczne, nie oznacza, że nie mają wpływu na nasze życie. A może tym bardziej trzeba o nich mówić? Odwiedzający losowali ze specjalnego pudełka zdjęcia: bałtyckich przedstawicieli flory i fauny, a także rozmaitych śmieci, które pozostają w Bałtyku. Następnie umieszczali zdjęcia na tablicy magnetycznej: „Twój Ślad na Ziemi”, dowiadując się przy okazji, jak długo kumulują się zanieczyszczenia w środowisku morskim. Ponadto na stanowisku można było uzyskać informacje o przyczynach i skutkach eutrofizacji, przedstawionych w formie puzzli. Tak więc, w przystępnej formie, mali i duzi mogli poznać zjawisko eutrofizacji.

Oświecony Bałtyk – przygotowany przez Annę Judek i Katarzynę Borowiak – traktował o przejrzystości wody Bałtyku. Goście uczestniczyli w opowieści o planktonie roślinnym. Dowiadywali się, czym jest fitoplankton, jak wpływa na przezroczystość wody. Za pomocą krążka Secchiego, w czterech tubach napełnionych zabarwioną wodą, samodzielnie dokonywali pomiaru przezroczystości wody. Uzupełnieniem tego doświadczenia były obserwacje mikroskopowe organizmów fitoplanktonowych, prowadzone na specjalnym panelu, gdzie analogicznie na czterech stanowiskach, można było poznać charakterystykę pór roku w Bałtyku.

Służby specjalne morskiego dna – przygotowane przez Weronikę Podlesińską i Małgorzatę Żywicką – prezentowało organizmy pozostające zwykle w ukryciu dna, jednak niezbędne dla równowagi w ekosystemie morskim. Na tym stanowisku, w sposób zabawny, zorganizowano wybory na Prezydenta Morskiego Dna, w których kandydowali: krewetka, rozgwiazda, wężowidło, sercówka pospolita, ślimak, podwój wielki, wieloszczet, pąkla bałtycka, kiełż. Każdy kandydat prezentował plakat wyborczy, który wychwalał jego atuty. Ponadto organizmy można było obejrzeć pod mikroskopem, a niektórych nawet „na żywo”. Każdy, kto zapoznał się z opisem kandydatów, mógł oddać głos na jednego z nich. Najmłodsi mieli do dyspozycji morskie kolorowanki. Wybory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, stąd też konieczna była publikacja wyników. A były następujące:

  1. KREWETKA: 30% (174 głosy)
  2. ROZGWIAZDA: 30% (174 głosy)
  3. WĘŻOWIDŁO: 10% (58 głosów)
  4. SERCÓWKA: 8,8 % (51 głosów)
  5. ŚLIMAK: 5,5 % (32 głosy)
  6. PODWÓJ: 4,6% (27 głosów)
  7. WIELOSZCZET: 4% (23 głosy)
  8. PĄKLA: 3,8% (22 głosy)
  9. KIEŁŻ: 3,3 % (19 głosów)

Wszystkie stanowiska MIR-PIB wymagały od uczestników aktywnego zaangażowania się w procesy poznawcze i wykonywane doświadczenia. To jeszcze bardziej zachęcało gości BFN do uczestnictwa w naukowej zabawie. Co ciekawe, stanowiskami interesowali się wszyscy: zarówno małe i trochę starsze dzieci, jak ich rodzice, młodzież szkolna, a nawet studenci wydziałów przyrodniczych. Bałtycki Festiwal Nauki 2015 należy zaliczyć do imprez bardzo udanych i efektywnie promujących naukę wśród wszystkich grup wiekowych.

no images were found

Skip to content