Doc. dr inż. Marian Szatybełko

Doc. dr inż. Marian Szatybełko

W końcu maja żegnamy doc. dr. inż. Mariana Szatybełko (93) lata, wieloletniego pracownika Morskiego Instytutu Rybackiego. Był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pracę w Morskim Instytucie Rybackim rozpoczął w roku 1952 zajmując się techniką połowów, w tym zastosowaniem prądu elektrycznego. Fascynacja tym zagadnieniem zachęciła Go do studiowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W swym dorobku ma wiele patentów przyjętych w polskim i zagranicznym rybołówstwie. Zajmował się również tematem modernizacji narzędzi połowowych dla dorsza i łososia. Jego prace naukowe publikowane w języku angielskim były wysoko cenione.
Był człowiekiem o bardzo wielu zainteresowaniach i ciekawym życiorysie. Jako że urodził się na kresach w końcu II wojny światowej, działał w partyzantce. W latach 1980–1981 należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był jednocześnie przewodniczącym oddziału wojewódzkiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. W 1985 i 1989 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL w okręgu Gdynia. W pierwszej kadencji zasiadał w Komisji Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Komisji Gospodarki Morskiej oraz w dwóch komisjach nadzwyczajnych. W trakcie drugiej kadencji zasiadał w Komisji Polityki Społecznej, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Zdrowia oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących zmian systemowych w gospodarce.
Wycofał się z aktywności politycznej, pozostał aktywnym działaczem organizacji pozarządowych (m.in. sopockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON).
Odszedł kolejny nasz Kolega, który wniósł tak wiele do działalności Morskiego Instytutu Rybackiego. Niech spoczywa w pokoju.

Skip to content