Profesor Janusz Pempkowiak

Profesor Janusz Pempkowiak

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Janusza Pempkowiaka

wieloletniego Pracownika i byłego Dyrektora
Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Pana Profesora zapamiętamy jako  aktywnego członka międzynarodowej społeczności oceanografów, wybitnego badacza oraz organizatora życia naukowego.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
z Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

Skip to content