Dodatkowe wsparcie dla rozbudowy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB

Dodatkowe wsparcie dla rozbudowy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB

10 marca 2021 dyrektor dr Piotr Margoński odebrał symboliczny czek na kwotę 2,2 miliona złotych z rąk Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego.

Jest to dodatkowe wsparcie z Unii Europejskiej, które przyznał Samorząd Województwa Pomorskiego na rzecz rozbudowy ścieżki edukacyjnej w Akwarium Gdyńskim.

Więcej na temat planów rozbudowy można przeczytać na stronie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB: https://akwarium.gdynia.pl/rozbudowa-sciezki-edukacyjnej/

Od lewej W. Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, P. Margoński – dyrektor MIR-PIB

 

Od lewej: A. Krzyżak – kierownik Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, P. Margoński – dyrektor MIR-PIB

 

Skip to content