Prof. Zygmunt Polański

Wspomnienie prof. Zygmunta Polańskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Zygmunta Polańskiego, wieloletniego pracownika MIR i byłego dyrektora Instytutu.

Odszedł szlachetny Człowiek, znakomity naukowiec i przyjazny kolega. Profesor zawsze nam się kojarzył z nieodłączna fajką w ustach i spokojem. Miał 92 lata. Szkołę podstawową zakończył w 1943 roku i naukę kontynuował na tajnych kompletach. W 1945 roku wraz z rodziną przenosi się ze Stalowej Woli do Sopotu, gdzie kończy liceum i w 1949 roku rozpoczyna studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego. Po zakończeniu studiów I stopnia,  1 stycznia 1953 roku rozpoczyna pracę w Morskim Instytucie Rybackim  jako starszy asystent. W tym czasie  kończy również kolejny etap studiów i dostaje tytuł magistra. Przenosi się do pracy w przedsiębiorstwach rybackich „Koga” w Helu a potem „Arka” w Gdyni. W roku 1962 powraca do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni jako adiunkt, zajmujący się rybackimi statystykami międzynarodowymi.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskuje w grudniu 1964 roku broniąc rozprawę pt. „Wpływ nierównomierności dostaw ryb na wykorzystanie przepustowości portu rybackiego” a w roku 1980 otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. Pogłębiając swą wiedzę stopniowo awansuje na stanowisko kierownika pracowni, kierownika Zakładu Ekonomiki a w roku 1993 zostaje wybrany na stanowisko dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, które piastuje do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę w 1999 roku.

Okolicznościowe zdjęcie byłych dyrektorów Morskiego Instytutu  Rybackiego w Gdyni (styczeń 2011).
Stoją od lewej: prof. dr hab. B. Draganik, prof. dr hab. A. Ropelewski, dr inż. Z. Karnicki, prof. dr hab. Z. Polański, prof. dr inż. D. Dutkiewicz, prof. dr hab. T. Linkowski

W dorobku naukowym prof. Polańskiego znajduje się szereg prac związanych z prognozowaniem rozwoju gospodarki rybnej, badaniami efektywności ekonomicznej rybołówstwa morskiego, analizą przekształceń własnościowych sektora, funkcjonowania branży w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Profesor Z. Polański oprócz pracy w MIR udzielał się społecznie. Został wybranym radnym miasta Gdynia (1990-1994), współpracował z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym a także z Jego inicjatywy rozpoczęto w Instytucie trwające do dziś doroczne spotkania emerytów, które są tak bardzo cenione przez byłych pracowników Instytutu.

Skip to content