Tadeusz Krajniak

Tadeusz Krajniak

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Tadeusza Krajniaka

Kierownika Stacji Badawczej MIR w Świnoujściu

w latach 2009 – 2019

Człowieka cenionego, uczynnego wobec innych ludzi i doświadczonego na wielu kierowniczych stanowiskach.

 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
z Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

T. Krajniak był absolwentem Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie z 1976 r. W latach 1977-1992 pracował w PPDiUR „Odra” w Świnoujściu jako technolog, a następnie specjalista d/s. eksploatacji floty oraz kierownik handlowy tegoż Przedsiębiorstwa. W 1990 r. ukończył dwuletnie Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, odbył praktykę w polsko-japońskim joint-venture AGROPOL w Tokio (1989 r.) i szkolenie W Humberside Inernational Fisheries Institute the University of Hull (w 1990 r.). W 1992 r został Dyrektorem Generalnym PPDiUR „Odra” w Świnoujściu. Funkcję tę pełnił do 2002 r, tj. do zamknięcia działalności” Odry”. W latach 2003-2004 prowadził samodzielną działalność gospodarczą pod firmą „Nawaga traiding, consulting, management”. Od 2005 do 2008 r. zatrudniony był jako kierownik biura ALTREX MAURETANIA S.A.R., tj. w I Polsko-Mauretańskim joint-venture w Naukaszott.

W 2009 r. objął funkcję kierownika Stacji Badawczej MIR w Świnoujściu. Uczestniczył w powołaniu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, i włączył weń również działalność badawczą Stacji. Kierował i brał czynny udział w wykonaniu wielu opracowań ichtiologiczno-rybackich w dziedzinie ichtiologii stosowanej, dotyczących zwłaszcza poprawy selektywności sprzętu połowowego.

Szczególnie ważna i praktycznie nadzwyczaj cenna była także Jego działalność przy nadzorze remontów i modernizacji budynku Stacji: przebudowa i unowocześnienie laboratoriów oraz podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Najpoważniejszym i najefektowniejszym Jego osiągnięciem administracyjnym był wielomiesięczny nadzór nad termomodernizacją budynku i jego architektoniczną modyfikacją, ukończonymi w 2017 r.

Skip to content