Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb

Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Celem badań jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii wczesnych stadiów rozwojowych ryb, ze szczególnym uwzględnieniem następujących gatunków: śledzia, szczupaka, sandacza, leszcza oraz okonia, w oparciu o prace prowadzone w dwóch obszarach badawczych (Zalew Wiślany i Zatoka Pomorska) oraz w ramach badań eksperymentalnych (ekologia wczesnych stadiów rozwojowych szczupaka).

W roku 2016 prowadzono opracowanie materiałów ichtioplanktonowych zebranych w latach ubiegłych na obszarze Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Pomorskiej, przeprowadzono dodatkowe połowy larw śledzia w Zatoce Pomorskiej (8 stacji zlokalizowanych na odcinku pomiędzy granicą PL/GER a Dziwnowem oraz prace eksperymentalne dot. ekologii larw szczupaka.

Dane opisujące liczebność i rozmieszczenie larw ryb na obszarze Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Pomorskiej są obecnie opracowywane i pozwolą na przygotowanie trzech publikacji. W opracowaniu są również bogate materiały pochodzące z prac eksperymentalnych z wykorzystaniem larw szczupaka. Tu również możemy się spodziewać w przyszłości powstania kilku publikacji.

 

dotlarwa16-1

Szczupak (Esox Lucius) – wiek dwa miesiące (fot. M. Greszkiewicz)

 

dotlarwa16-2

Pobór prób z pokładu jednostki MIR-PIB „Stynka”

 

dotlarwa16-3

Temperatura wody przy dnie na poszczególnych stacjach (Zatoka Pomorska, 2016 r.)

Skip to content