Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych – etap drugi

Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych – etap drugi

Kierownik zadania: prof. Andrzej Dowgiałło

Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

Odłuszczanie jest ważną i niepomijalną operacją w procesie obróbki wstępnej pokrytych łuską ryb. Jest to operacja, która wykonywana ręcznie stanowi jeden z najbardziej pracochłonnych zabiegów. Doświadczenie wskazuje, że ręczne odłuszczanie większych ryb zajmuje blisko 40% czasu przeznaczonego na ich obróbkę do postaci tuszki.

Na rynku brakuje uniwersalnych urządzeń do mechanicznego usuwania łusek ze zróżnicowanych wielkościowo i gatunkowo ryb.

W 2014 roku zrealizowano pierwszy etap tematu. Opracowano, na podstawie analiz i badań modelowych, założenia sposobu obróbki i jego technicznej realizacji. Sformułowano warunki budowy uniwersalnej odłuszczarki, przeznaczonej do usuwania łusek z powszechnie dostępnych na rynku ryb słodkowodnych, takich jak: leszcze, płocie i karasie o wymiarach handlowych.

W 2016 roku zrealizowano drugi etap tematu – wykonano dokumentację, zbudowano prototyp nowatorskiego urządzenia do indywidualnego odłuszczania ryb oraz poddano go badaniom. Prototyp był pierwotnym (najwcześniejszym urządzeniem), zbudowanym w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu, wprowadzono po raz pierwszy opracowany wcześniej sposób odłuszczania.

Łuski1

Prototyp uniwersalnej odłuszczarki ryb słodkowodnych

Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, ze możliwe jest usuwania w jednym urządzeniu łusek ze zróżnicowanych gatunkowo i wielkościowo ryb słodkowodnych. Praktycznie zweryfikowano przyjęte wcześniej założenia teoretyczne. Wyznaczono założenia budowy urządzenia finalnego.

Opracowane rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania praw ochronnych (daty publikacji BUP: 25.04.2016 – Sposób indywidualnego odłuszczania ryb, 25.04.2016 – Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb).

Innowacyjność opracowanego w MIR-PIB sposobu odłuszczania została uhonorowana przez międzynarodowe jury konkursowe wieloma medalami w roku 2015. Ponadto w 2016 za innowacyjne rozwiązanie MIR-PIB otrzymał dyplom od Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content