Zależność bakterii od zasolenia i innych czynników środowiskowych w wodach Zalewu Wiślanego

Zależność bakterii od zasolenia i innych czynników środowiskowych w wodach Zalewu Wiślanego

Kierownik zadania: dr Anetta Ameryk

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Celem tematu było ukończenie odczytów mikroskopowych preparatów mikrobiologicznych z Zalewu Wiślanego, analiza statystyczna i przygotowanie publikacji.

Ponadto, przygotowano dane do “Phytoplankon/Microbial plankton status report” publikowanego przez grupę roboczą (WGPME) ICES. Wykonano odczyty liczebności i biomasy bakterii z Zatoki Gdańskiej z lat 2013-2015, uzupełniono bazę danych fitoplanktonu i hydrologiczną. Dane wysłane do WGPME ICES zostaną wykorzystane do napisania kolejnego wspólnego tym razem dla grupy WGZE (Working Group on Zooplankton Ecology) i WGPME (Working Group on Phytoplankton and Microbial Ecology) raportu poświęconego zooplanktonowi, fitoplanktonowi i bakterioplanktonowi w rejonie północnego Atlantyku.

Skip to content