Ocena zanieczyszczenia plaż południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego

Ocena zanieczyszczenia plaż południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego

Kierownik zadania: dr Tycjan Wodzinowski

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Celem zadania było opracowanie wyników uzyskanych w efekcie realizacji badań nad czystością plaż polskiego wybrzeża w ramach tematu P9-11/15 pt.: „Ocena zanieczyszczenia południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego ze szczególnym uwzględnieniem mikroplastików i ich transferu do organizmów morskich” i przygotowanie na ich podstawie artykułu.

W roku 2016 wykonano szczegółowe analizy i dokonano interpretacji wyników uzyskanych w 2015 r. Po raz pierwszy w badaniach polskiego wybrzeża wykorzystano analizę Costal Clean Index (CCI). Wyniki zebrano i przedstawiono w artykule pt.: „Ocena zanieczyszczenia plaż południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego”. Najważniejsze wnioski z analiz:

  • czystość na polskich plażach jest utrzymywana na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki analizy CCI;
  • odpady plastikowe i papierosy dominują na polskich plażach;
  • przemysł turystyczny ma istotny wpływ na poziom zaśmiecenia plaż;
  • strefy specjalnie chronione (parki narodowe) spełniają swoją rolę w zakresie dbałości o czystość plaż.

Wyniki wstępne zostały przedstawione do wiadomości władz Wolińskiego Parku Narodowego i Słowińskiego Parku Narodowego. Publikacja po ukazaniu się zostanie przekazana do tych jednostek, zgodnie z warunkami pozwoleń, jakie ich władze wydały w celu przeprowadzenia badań terenowych. Publikacja będzie również stanowiła ważny materiał porównawczy dla przyszłych badań tego typu w Polsce i na świecie.

plaze1

Skip to content