Biologiczno-rybacka charakterystyka sandacza (Sander lucioperca L.) z Zalewu Szczecińskiego latach 2011-2016 na tle badań historycznych

Biologiczno-rybacka charakterystyka sandacza (Sander lucioperca L.) z Zalewu Szczecińskiego latach 2011-2016 na tle badań historycznych

Kierownik zadania: mgr inż. Tadeusz Krajniak

Zakład Zasobów Rybackich

W niniejszej pracy dokonujemy przeglądu wszystkich posiadanych (publikowanych i niepublikowanych) materiałów, przede wszystkim autorstwa pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego O/Świnoujście – aktualnie Stacja Badawcza MIR-PIB, dotyczących biologii sandacza z Zalewu Szczecińskiego z lat 1950-2000 w kontekście danych uzyskanych w trakcie realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich na wodach Zalewu Szczecińskiego w latach 2011-2016.

W szczególności skoncentrowano się na takich zagadnieniach, jak:

  • tempo wzrostu sandacza;
  • składniki diety sandacza;
  • wędrówki;
  • zależność wieku, długości i wagi osobniczej sandacza;
  • ocena śmiertelności naturalnej i połowowej;
  • oceny biomasy sandacza w ujęciu historycznym;
  • struktura wiekowa połowów sandacza w latach 1950 -2016;
  • selektywność różnych narzędzi połowowych;
  • ocena kondycji sandacza Zalewu Szczecińskiego;
  • połowy sandacza w latach 1949-2015.

Praca zawiera wiele zestawień tabelarycznych z opracowań historycznych, uzupełnionych danymi pochodzącymi z lat 2011-2016, co umożliwia porównanie tych danych i sformułowanie wniosków o zmienności lub braku tejże zmienności określonych cech biologicznych sandacza z omawianego akwenu. Autorzy podejmują także próbę oszacowania presji pokarmowej kormorana czarnego oraz kłusownictwa na populację sandacza w Zalewie Szczecińskim, a w formie załącznika prezentują ewaluację przepisów rybackich w latach 1947-2016 w zakresie ochrony sandacza. Opracowanie stanowi materiał wyjściowy do publikacji.

Sandacz2

Tarliska sandacza – Praca doktorska Agnieszki Szkudlarek

 

Sandacz1

Skip to content