Zakład Zasobów Rybackich

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowy cel działań zakładu to rozwijanie i wdrażanie ekosystemowego podejścia do zarządzania  zasobami, tj. uwzględnianie wpływu czynników środowiska na zasoby żywe i wpływu działalności rybackiej na eksploatowane zasoby i ekosystem.

Realizacja tej tematyki odbywa się w ramach następujących zagadnień badawczych:

 • Biologia i znaczenie populacji ryb w ekosystemie Morza Bałtyckiego, w tym:
  • określanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy życiowe i zachowanie się ryb (m.in. reprodukcja, wzrost, odżywianie, migracje),
  • analiza wybranych parametrów i charakterystyk ryb jako bio-wskaźników zmian zachodzących w środowisku,
  • genetyczna charakterystyka eksploatowanych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości identyfikacji populacji.
 • Określanie dynamiki i produkcji stad ważniejszych gatunków ryb odławianych przez polskie rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie, jako podstawa do racjonalnej eksploatacji ich zasobów.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Kierownik
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267

Zastępca Kierownika
dr Anna Wąs-Barczawas@mir.gdynia.pl+48 587-356-275

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267
prof. dr hab. Magdalena Podolskampodolska@mir.gdynia.pl+48 587-356-225
dr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIBipsuty@mir.gdynia.pl+48 587-356-140
Adiunkci
dr Katarzyna Nadolna-Ałtynknadolna@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
dr Joanna Pawlakjpawlak@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
dr inż. Krzysztof Radtkekradtke@mir.gdynia.pl+48 587-356-223
dr hab. Szymon Smolińskissmolinski@mir.gdynia.pl+48 587-356-214
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Julita Gutkowskajgutkowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
mgr Zuzanna Mirnyzmirny@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
Sylwia Stasiaksstasiak@mir.gdynia.pl+48 587-356-206
dr inż. Kordian Trellaktrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-266

Sekretariat
Sekretariat ZakładusekretariatNB@mir.gdynia.pl+48 587-356-206

Najważniejsze projekty (od 2013 r.)

 1. Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa ryb Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, projekt realizowany corocznie, kierownik prof. J. Horbowy
 2. Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie, SeaQual – projekt w ramach BIOSTRATEG, 2016-2019, kierownik dr hab. M. Podolska, prof. MIR-PIB
 3. INtegrating SPatIal pRocesses into Ecosystem models for sustainable utilization of fish resource, INSPIRE – projekt w ramach BONUS EEIG, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 4. Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions, MareFrame – 7 PR UE, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 5. Tagging Baltic Cod, TaBaCod – projekt w ramach BalticSea 2020, 2016-2019, kierownik dr K. Radtke
 6. European Union Basin – scale Analysis, Synthesis and Integration, EURO-BASIN – 7 PR UE, 2010-2014, kierownik prof. J. Horbowy
 7. Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns,  MyFish, – 7 PR UE, 2012-2016, kierownik prof. J. Horbowy
 8. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych ryb – Projekt NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 10, 2016-2018, kierownik mgr J. Pawlak
 9. Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus) występujących w wodach południowego Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, 2013-2015, kierownik dr A. Wąs-Barcz
 10. Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną w Wiśle przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich” – badania zlecone, 2013-2018, kierownik dr A. Wąs-Barcz
 11. Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy (KonDor) – badania statutowe MIR-PIB, 2020-2022, kierownik prof. dr hab. M. Podolska
 12. Skład populacyjny stada śledzi południowego Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, 2020-2022, kierownik prof. dr hab. M. Podolska
 13. Study on ecosystem-based approaches applied to fisheries management under the CFP – EASME/EMFF/2018/011, 2020-2022, kierownik ze strony MIR-PIB – prof. dr hab. Jan Horbowy

Najważniejsze publikacje (od 2014 r.)

 1. Podolska M., Nadolna K., Szostakowska B. 2014. Acetylcholinesterase activity in the host-parasite system of the cod Gadus morhua and acanthocephalan Echinorhynchus gadi from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 79:100-106
 2. Smoliński, S., Całkiewicz J. 2015. A fish-based index for assessing the ecological status of Polish transitional and coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 101:497-506
 3. Wąs, A., Bernaś, R., 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research. 175: 57-65. Doi: 10.1016/j.fishres.2015.11.006
 4. Horbowy, J. 2016. Effects of varying natural mortality and selectivity on the assessment of eastern Baltic cod (Gadus morhua Linnaeus, 1758) stock. Journal of Applied Ichthyology, 32: 1032-1040. doi:10.1111/jai.13202
 5. Horbowy, J., Podolska, M., Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Increasing occurrence of anisakid nematodes in the liver of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea: Does infection affect the condition and mortality of fish? Fisheries Research 179: 98–103
 6. Podolska M., Polak-Juszczak, L. Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Host condition and accumulation of metals by acanthocephalan parasite Echinorhynchus gadi in cod Gadus morhua from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin. 113: 287–292
 7. Smoliński S., Radtke K. 2016. Spatial prediction of demersal fish diversity in the Baltic Sea: comparison of machine learning and regression-based techniques. – ICES Journal of Marine Science, 74: 102-111
 8. Horbowy, J., Luzeńczyk, A. 2017. Effects of multispecies and density dependent factors on MSY reference points: Example of the Baltic Sea sprat. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 74: 864–870
 9. Horbowy J., Tomczak M.T. 2017. Extension of biomass estimates to pre-assessment periods using density dependent surplus production approach. PLoS ONE 12(11): e0186830. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0186830
 10. Smoliński, S., Mirny, Z. 2017. Otolith biochronology as an indicator of marine fish responses to hydroclimatic conditions and ecosystem regime shifts, Ecological Indicators, 79: 286-294
 11. Smoliński S. 2018. Incorporation of optimal environmental signals in the prediction of fish recruitment using random forest algorithms, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 76 : 15-27, https://doi.org/10.1139/cjfas-2017-0554
 12. Pawlak J, Nadolna-Ałtyn K, Szostakowska B, Pachur M, Podolska M. 2018. Saduria entomon infected with Hysterothylacium aduncum found in situ in the stomach of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea. Journal of Helminthology 92: 645–648. https://doi.org/10.1017/S0022149X1700092X
 13. Smoliński, S., Glazaczow, A., (2019), Cascading effects of temperature alterations on trophic ecology of European grayling (Thymallus thymallus), Scientific Reports, 9:18358, https://doi.org/10.1038/s41598-019-55000-5,
 14. Smoliński, S. (2019), Sclerochronological approach for the identification of herring
  growth drivers in the Baltic Sea,
  Ecological Indicators, 101:420-431, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.050 
 15. Podolska Magdalena, Bogusław Pawlikowski, Katarzyna Nadolna-Ałtyn, Joanna Pawlak, Katarzyna Komar-Szymczak, Beata Szostakowska. 2019. How effective is freezing at killing Anisakis simplex, Pseudoterranova krabbei, and P. decipiens larvae? An experimental evaluation of time-temperature conditions. Parasitology Research (2019) 118:2139–2147 https://doi.org/10.1007/s00436-019-06339-1 
 16. Pawlak J.,  Nadolna-Ałtyn K., Szostakowska B., Pachur M., Bańkowska A., Podolska M. 2019. First evidence of the presence of Anisakis simplex in Crangon crangon and Contracaecum osculatum in Gammarus sp. by in situ examination of the stomach contents of cod (Gadus morhua) from the southern Baltic Sea. Parasitology 1–8. https://doi.org/10.1017/S0031182019001124 (IF: 2.456).  
 17. Bauer B, Horbowy J, Rahikainen M, Kulatska N, Mu¨ller-Karulis B, Tomczak MT. 2019 Model uncertainty and simulated multispecies fisheries management advice in the Baltic Sea. PLoS ONE 14(1): e0211320. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211320  
 18. John G. Pope, , Valerio Bartolino , Nataliia Kulatska , Barbara Bauer , Jan Horbowy, Joana P.C. Ribeiro , Erla Sturludottir , Robert Thorpe. 2019. Comparing the steady state results of a range of multispecies models between and across geographical areas by the use of the jacobian matrix of yield on fishing mortality rate. Fisheries Research 209 (2019) 259–270
 19. McQueen, K., Mion, M., Hilvarsson, A., Casini, M., Olesen, H.J., Hüssy, K., Radtke, K., Krumme, U. 2019.  Effects of freezing on length and mass measurements of Atlantic cod Gadus morhua in the Baltic Sea. J Fish Biol. 2019 Dec; 95(6):1486-1495. doi: 10.1111/jfb.14171. Epub 2019 Nov 12.
 20. Smoliński, S., Schade, F. M., Berg, F. 2020. Assessing the performance of statistical classifiers to discriminate fish stocks using Fourier analysis of otolith shape, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 77:674-683, https://doi.org/10.1139/cjfas-2019-0251 
 21. Horbowy, J., Hommik, K. 2020. Survey-based estimates of Fmsy and its proxies. Fisheries Research 229 (2020) 105607, https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105607
 22. Henrik Sparholt, Bjarte Bogstad, Villy Christensen, Jeremy Collie, Rob van Gemert, Ray Hilborn, Jan Horbowy, Daniel Howell, Michael C Melnychuk, Søren Anker Pedersen  et.al. 2020.    Estimating Fmsy from an ensemble of data sources to account for density dependence in Northeast Atlantic fish stocks. ICES Journal of Marine Science, fsaa175,  https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa175
 23. Haase K., Orio A., Pawlak J., Pachur M., Casini M. Diet of dominant demersal fish species in the Baltic Sea: Is flounder stealing benthic food from cod? 2020. MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, Vol. 645: 159–170, 2020 https://doi.org/10.3354/meps13360
 24. Heimbrand Y., Limburg KE., Hüssy K., Casini M., Sjöberg R., Palmén Brat A-M., Levinsky S-E., Karpushevskaia A., Radtke K., Öhlund J. 2020. Seeking the true time: Exploring otolith chemistry as an age-determination tool. J Fish Biol.; Vol. 97; No 2:552–565. https://doi.org/10.1111/jfb.14422
 25. McQueen K., Casini M., Dolk B., Haase S., Hemmer-Hansen J., Hilvarsson A., Hussy K., Mion M., Mohr T., Radtke K. Schade F. M., Schulz N. and Krumme U. 2020. Regional and stock-specific differences in contemporary growth of Baltic cod revealed through tagrecapture data. ICES Journal of Marine Science, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa104
 26. Łopieńska-Biernat E., Stryiński R., Polak I., Pawlikowski B., Pawlak J., Podolska M. 2020. Effect of freezing on the metabolic status of L3 larvae of Anisakis simplex s. s. INFECTION, GENETICS AND EVOLUTION, Volume 82, 2020, 104312, https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104312
 27. Psuty I., Kulikowski T., Szymanek L. 2020.  Integrating small-scale fisheries into Polish maritime spatial planning. Marine Policy, 120, 104116 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19306979?via%3Dihub
 28. Pawlak J (2021). In situ evidence of the role of Crangon crangon in infection of cod Gadus morhua with nematode parasite Hysterothylacium aduncum in the Baltic Sea. Parasitology , Volume 148 , Issue 13 , November 2021 , pp. 1691 – 1696 DOI: https://doi.org/10.1017/S0031182021001414
 29. Psuty, I., Całkiewicz, J. 2021 Natural and social science approaches are both needed to manage bird bycatch in small‐scale fisheries. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31(12): 3507-3525, DOI: 10.1002/aqc.3730
 30. Psuty, I., Zaucha, J., Mytlewski, A., Suska, M., Szymanek, L.  2021. The use of the contribution margin on the valorisation of polish fisheries for maritime spatial planning. Ocean & Coastal Management, 105751. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105751
 31. Bernaś R., Wąs Barcz A., Árnyasi M., Dębowski P., Radtke G., Poćwierz Kotus A., Berrebi P. 2021. Evidence of unidirectional gene flow in a fragmented population of Salmo trutta L. Sci Rep 11, 23417 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02975-9
 32. Mion, M., Haase, S., Hemmer-Hansen, J., Hilvarsson, A., Hüssy, K., Krüger-Johnsen, M., Krumme, U., McQueen, K., Plikshs, M., Radtke, K., Schade, F.M, Vitale, F. and Casini, M. (2021). Multidecadal changes in fish growth rates estimated from tagging data: A case study from the Eastern Baltic cod (Gadus morhua, Gadidae). Fish and Fisheries. 22, 413-427 doi: https://doi.org/10.1111/faf.12527
 33. Hüssy, K., Krüger-Johnsen, M., Bernt Thomsen, T., Dominguez Heredia,  B., Naeraa, T., Limburg, K. E.,  Heimbrand, Y., McQueen, K., Haase, S., Krumme, U., Casini, M., Mion, M., and Radtke, K. 2021. It’s elemental, my dear Watson: validating seasonal patterns in otolith chemical chronologies. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 78, No. 5, pp. 551–566, May 2021.  https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0388
 34. Haase, S., McQueen, K.,  Mion, M., Andersson, M., Hilvarsson, A., Jakob Olesen, J., Svenson, A.,  Casini, M.,  Hüssy, K., Radtke, K., Krumme, U. 2021. Short-term tagging mortality of Baltic cod (Gadus morhua). 2021. Fisheries Research Volume 234, (February 2021), 105804. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105804
 35. Skov, C., Hyder, K., Gundelund, C., Ahvonen, A., Baudrier, J., Borch, T., deCarvalho, S., Erzini, K., Ferter, K., Grati, F., van derHammen, T., Hinriksson, J., Houtman, R., Kagervall, A., Kapiris, K., Karlsson, M., Lejk, A. M., Lyle, J. M., Martinez-Escauriaza, R., Moilanen, P., Mugerza, E., Olesen, H. J., Papadopoulos, A., Pita, P., Pontes, J., Radford, Z., Radtke, K., Rangel, M., Sague´, O., Sande, H. A., Strehlow, H. V., Tutin, S.  R., Veiga, P., Verleye, T., Vřlstad, J. H., Watson, J. W., Weltersbach, M. S., Ustups, D., and Venturelli, P. A. 2021. Expert opinion on using angler Smartphone apps to inform marine fisheries management: status, prospects, and needs. ICES Journal of Marine Science. Volume 78, Issue 3, July 2021, Pages 967–978,
 36. Smoliński, S., Langowska, A., Głazaczow, A., (2021), Raised seasonal temperatures reinforce autumn Varroa destructor infestation in honey bee colonies, Scientific Reports 11, 22256, https://doi.org/10.1038/s41598-021-01369-1
 37. Behrens, J. W., Ryberg, Maria P., van Deurs, M., Eschbaum, R., Florin, A-B., Grygiel, W., Herrmann, J. P., Huwer, B., Knospina, E., Nõomaa, K., Oesterwind, D., Polte, P., Smoliński, S., Ustups, D., Ojaveer, H., (2021) Seasonal depth distribution and thermal experience of the non-indigenous round goby in the Baltic Sea: implications to key trophic relations, Biological Invasions, https://doi.org/10.1007/s10530-021-02662-w
 38. Denechaud, C., Geffen, A. J., Smoliński, S., Godiksen, J. A. (2021). Otolith “spawning zones” across multiple Atlantic cod populations: Do they accurately record maturity and spawning?, PLoS ONE, 16(9), e0257218, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257218
 39. Lejk, A., Smoliński, S., Radtke, G., Martyniak, A., (2021), Higher growth variability and stronger responses to temperature changes in wild than hatchery-reared sea trout (Salmo trutta L.), Ecology and Evolution, 11, 10207–10224, https://doi.org/10.1002/ece3.7827
 40. Siple, M. C., Koehn, L. E., Johnson, K. F., Punt, A. E., Canales, T. M., Carpi, P., de Moor, C. L., De Oliveira, J. A. A., Gao, J., Jacobsen, N. S., Lam, M. E., Licandeo, R., Lindegren, M., Ma, S., Óskarsson, G. J., Sanchez‐Maroño, S., Smoliński, S., Surma, S., Tian, Y., Tommasi, D., Gutiérrez T., M., Trenkel, V., Zador, S. G., Zimmermann, F., (2021), Considerations for management strategy evaluation for small pelagic fishes, Fish and Fisheries, https://doi.org/10.1111/faf.12579
 41. Vabø, R., Moen, E., Smoliński, S., Husebø, Å., Handegard, N. O., Malde, K., (2021). Automatic interpretation of salmon scales using deep learning, Ecological Informatics, 101322, https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101322
 42. Smoliński, S., Denechaud, C., von Leesen, G., Godiksen, J. A., Geffen, A. J., Grønkjær, P., Campana, S. E., (2021), Differences in metabolic rate between two Atlantic cod (Gadus morhua) populations estimated with carbon isotopic composition in otoliths, PLoS ONE, 16(4):e0248711, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248711
 43. Friedland, K., Bachman, M., Davies, A., Frelat, R., McManus, C., Morse, R., Pickens, B., Smoliński, S., Tanaka, K., (2021), Machine learning highlights the importance of primary and secondary production in determining habitat for marine fish and macroinvertebrates, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 1-17, DOI: https://doi.org/10.1002/aqc.3527
 44. Friedland, K., Smoliński, S., Tanaka, K., (2021), Contrasting patterns in the occurrence and biomass centers of gravity among fish and macroinvertebrates in a continental shelf ecosystem, Ecology and Evolution, 11:2050-2063
 45. Białowąs, M., Jonko-Sobuś, K., Pawlak, J., Polak-Juszczak, L., Dąbrowska, A., & Urban-Malinga, B. 2022. Plastic in digestive tracts and gills of cod and herring from the Baltic Sea. Science of The Total Environment, Vol. 822, 153333. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153333
 46. Horbowy, J., & Hommik, K. 2022. Analysis of Fmsy in light of life-history traits—Effects on its proxies and length-based indicators. Fish and Fisheries, 00, 1–17. https://doi.org/10.1111/faf.12640
 47. Nadolna-Ałtyn, K., Podolska, M., Pawlak, J., Szostakowska, B. 2022. Distribution of anisakid nematodes in the muscle tissue of cod (Gadus morhua) from the Norwegian Sea. Oceanologia. Available online 31 March 2022 In Press, https://doi.org/10.1016/j.oceano.2022.03.003
 48. Smoliński, S., Berg, F. 2022. Varying relationships between fish and scale size under changing environmental conditions – multidecadal perspective in Atlantic herring. Ecological Indicators, 134, 108494, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108494

Skip to content