Zakład Zasobów Rybackich

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowy cel działań zakładu to rozwijanie i wdrażanie ekosystemowego podejścia do zarządzania  zasobami, tj. uwzględnianie wpływu czynników środowiska na zasoby żywe i wpływu działalności rybackiej na eksploatowane zasoby i ekosystem.

Realizacja tej tematyki odbywa się w ramach następujących zagadnień badawczych:

 • Biologia i znaczenie populacji ryb w ekosystemie Morza Bałtyckiego, w tym:
  • określanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy życiowe i zachowanie się ryb (m.in. reprodukcja, wzrost, odżywianie, migracje),
  • analiza wybranych parametrów i charakterystyk ryb jako bio-wskaźników zmian zachodzących w środowisku,
  • genetyczna charakterystyka eksploatowanych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości identyfikacji populacji.
 • Określanie dynamiki i produkcji stad ważniejszych gatunków ryb odławianych przez polskie rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie, jako podstawa do racjonalnej eksploatacji ich zasobów.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Kierownik
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267

Zastępca Kierownika
dr Anna Wąs-Barczawas@mir.gdynia.pl+48 587-356-275

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267
prof. dr hab. Magdalena Podolskampodolska@mir.gdynia.pl+48 587-356-225
dr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIBipsuty@mir.gdynia.pl+48 587-356-140
Adiunkci
dr Katarzyna Nadolna-Ałtynknadolna@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
dr inż. Krzysztof Radtkekradtke@mir.gdynia.pl+48 587-356-223
dr Szymon Smolińskissmolinski@mir.gdynia.pl+48 587-356-214
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Julita Gutkowskajgutkowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
mgr Zuzanna Mirnyzmirny@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
mgr Joanna Pawlakjpawlak@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
Sylwia Stasiaksstasiak@mir.gdynia.pl+48 587-356-206
dr inż. Kordian Trellaktrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-266

Sekretariat
Sekretariat ZakładusekretariatNB@mir.gdynia.pl+48 587-356-206

Najważniejsze projekty (od 2013 r.)

 1. Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa ryb Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, projekt realizowany corocznie, kierownik prof. J. Horbowy
 2. Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie, SeaQual – projekt w ramach BIOSTRATEG, 2016-2019, kierownik dr hab. M. Podolska, prof. MIR-PIB
 3. INtegrating SPatIal pRocesses into Ecosystem models for sustainable utilization of fish resource, INSPIRE – projekt w ramach BONUS EEIG, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 4. Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions, MareFrame – 7 PR UE, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 5. Tagging Baltic Cod, TaBaCod – projekt w ramach BalticSea 2020, 2016-2019, kierownik dr K. Radtke
 6. European Union Basin – scale Analysis, Synthesis and Integration, EURO-BASIN – 7 PR UE, 2010-2014, kierownik prof. J. Horbowy
 7. Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns,  MyFish, – 7 PR UE, 2012-2016, kierownik prof. J. Horbowy
 8. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych ryb – Projekt NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 10, 2016-2018, kierownik mgr J. Pawlak
 9. Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus) występujących w wodach południowego Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, 2013-2015, kierownik dr A. Wąs-Barcz
 10. Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną w Wiśle przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich” – badania zlecone, 2013-2018, kierownik dr A. Wąs-Barcz

Najważniejsze publikacje (od 2014 r.)

 1. Podolska M., Nadolna K., Szostakowska B. 2014. Acetylcholinesterase activity in the host-parasite system of the cod Gadus morhua and acanthocephalan Echinorhynchus gadi from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 79:100-106
 2. Smoliński, S., Całkiewicz J. 2015. A fish-based index for assessing the ecological status of Polish transitional and coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 101:497-506
 3. Wąs, A., Bernaś, R., 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research. 175: 57-65. Doi: 10.1016/j.fishres.2015.11.006
 4. Horbowy, J. 2016. Effects of varying natural mortality and selectivity on the assessment of eastern Baltic cod (Gadus morhua Linnaeus, 1758) stock. Journal of Applied Ichthyology, 32: 1032-1040. doi:10.1111/jai.13202
 5. Horbowy, J., Podolska, M., Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Increasing occurrence of anisakid nematodes in the liver of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea: Does infection affect the condition and mortality of fish? Fisheries Research 179: 98–103
 6. Podolska M., Polak-Juszczak, L. Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Host condition and accumulation of metals by acanthocephalan parasite Echinorhynchus gadi in cod Gadus morhua from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin. 113: 287–292
 7. Smoliński S., Radtke K. 2016. Spatial prediction of demersal fish diversity in the Baltic Sea: comparison of machine learning and regression-based techniques. – ICES Journal of Marine Science, 74: 102-111
 8. Horbowy, J., Luzeńczyk, A. 2017. Effects of multispecies and density dependent factors on MSY reference points: Example of the Baltic Sea sprat. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 74: 864–870
 9. Horbowy J., Tomczak M.T. 2017. Extension of biomass estimates to pre-assessment periods using density dependent surplus production approach. PLoS ONE 12(11): e0186830. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0186830
 10. Smoliński, S., Mirny, Z. 2017. Otolith biochronology as an indicator of marine fish responses to hydroclimatic conditions and ecosystem regime shifts, Ecological Indicators, 79: 286-294
 11. Smoliński S. 2018. Incorporation of optimal environmental signals in the prediction of fish recruitment using random forest algorithms, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 76 : 15-27, https://doi.org/10.1139/cjfas-2017-0554
 12. Pawlak J, Nadolna-Ałtyn K, Szostakowska B, Pachur M, Podolska M. 2018. Saduria entomon infected with Hysterothylacium aduncum found in situ in the stomach of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea. Journal of Helminthology 92: 645–648. https://doi.org/10.1017/S0022149X1700092X
 13. Smoliński, S., Glazaczow, A., (2019), Cascading effects of temperature alterations on trophic ecology of European grayling (Thymallus thymallus), Scientific Reports, 9:18358, https://doi.org/10.1038/s41598-019-55000-5,
 14. Smoliński, S. (2019), Sclerochronological approach for the identification of herring
  growth drivers in the Baltic Sea,
  Ecological Indicators, 101:420-431, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.050 
 15. Podolska Magdalena, Bogusław Pawlikowski, Katarzyna Nadolna-Ałtyn, Joanna Pawlak, Katarzyna Komar-Szymczak, Beata Szostakowska. 2019. How effective is freezing at killing Anisakis simplex, Pseudoterranova krabbei, and P. decipiens larvae? An experimental evaluation of time-temperature conditions. Parasitology Research (2019) 118:2139–2147 https://doi.org/10.1007/s00436-019-06339-1 
 16. Pawlak J.,  Nadolna-Ałtyn K., Szostakowska B., Pachur M., Bańkowska A., Podolska M. 2019. First evidence of the presence of Anisakis simplex in Crangon crangon and Contracaecum osculatum in Gammarus sp. by in situ examination of the stomach contents of cod (Gadus morhua) from the southern Baltic Sea. Parasitology 1–8. https://doi.org/10.1017/S0031182019001124 (IF: 2.456).  
 17. Bauer B, Horbowy J, Rahikainen M, Kulatska N, Mu¨ller-Karulis B, Tomczak MT. 2019 Model uncertainty and simulated multispecies fisheries management advice in the Baltic Sea. PLoS ONE 14(1): e0211320. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211320  
 18. John G. Pope, , Valerio Bartolino , Nataliia Kulatska , Barbara Bauer , Jan Horbowy, Joana P.C. Ribeiro , Erla Sturludottir , Robert Thorpe. 2019. Comparing the steady state results of a range of multispecies models between and across geographical areas by the use of the jacobian matrix of yield on fishing mortality rate. Fisheries Research 209 (2019) 259–270
 19. McQueen, K., Mion, M., Hilvarsson, A., Casini, M., Olesen, H.J., Hüssy, K., Radtke, K., Krumme, U. 2019.  Effects of freezing on length and mass measurements of Atlantic cod Gadus morhua in the Baltic Sea. J Fish Biol. 2019 Dec; 95(6):1486-1495. doi: 10.1111/jfb.14171. Epub 2019 Nov 12.
 20. Smoliński, S., Schade, F. M., Berg, F. 2020. Assessing the performance of statistical classifiers to discriminate fish stocks using Fourier analysis of otolith shape, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 77:674-683, https://doi.org/10.1139/cjfas-2019-0251 
 21. Horbowy, J., Hommik, K. 2020. Survey-based estimates of Fmsy and its proxies. Fisheries Research 229 (2020) 105607, https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105607
 22. Henrik Sparholt, Bjarte Bogstad, Villy Christensen, Jeremy Collie, Rob van Gemert, Ray Hilborn, Jan Horbowy, Daniel Howell, Michael C Melnychuk, Søren Anker Pedersen  et.al. 2020.    Estimating Fmsy from an ensemble of data sources to account for density dependence in Northeast Atlantic fish stocks. ICES Journal of Marine Science, fsaa175,  https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa175
 23. Haase K., Orio A., Pawlak J., Pachur M., Casini M. Diet of dominant demersal fish species in the Baltic Sea: Is flounder stealing benthic food from cod? 2020. MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, Vol. 645: 159–170, 2020 https://doi.org/10.3354/meps13360
 24. Heimbrand Y., Limburg KE., Hüssy K., Casini M., Sjöberg R., Palmén Brat A-M., Levinsky S-E., Karpushevskaia A., Radtke K., Öhlund J. 2020. Seeking the true time: Exploring otolith chemistry as an age-determination tool. J Fish Biol.; Vol. 97; No 2:552–565. https://doi.org/10.1111/jfb.14422
 25. McQueen K., Casini M., Dolk B., Haase S., Hemmer-Hansen J., Hilvarsson A., Hussy K., Mion M., Mohr T., Radtke K. Schade F. M., Schulz N. and Krumme U. 2020. Regional and stock-specific differences in contemporary growth of Baltic cod revealed through tagrecapture data. ICES Journal of Marine Science, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa104
 26. Łopieńska-Biernat E., Stryiński R., Polak I., Pawlikowski B., Pawlak J., Podolska M. 2020. Effect of freezing on the metabolic status of L3 larvae of Anisakis simplex s. s. INFECTION, GENETICS AND EVOLUTION, Volume 82, 2020, 104312, https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104312
 27. Psuty I., Kulikowski T., Szymanek L. 2020.  Integrating small-scale fisheries into Polish maritime spatial planning. Marine Policy, 120, 104116 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19306979?via%3Dihub

Skip to content