Zakład Zasobów Rybackich

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowy cel działań zakładu to rozwijanie i wdrażanie ekosystemowego podejścia do zarządzania  zasobami, tj. uwzględnianie wpływu czynników środowiska na zasoby żywe i wpływu działalności rybackiej na eksploatowane zasoby i ekosystem.

Realizacja tej tematyki odbywa się w ramach następujących zagadnień badawczych:

  • Biologia i znaczenie populacji ryb w ekosystemie Morza Bałtyckiego, w tym:
    • określanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy życiowe i zachowanie się ryb (m.in. reprodukcja, wzrost, odżywianie, migracje),
    • analiza wybranych parametrów i charakterystyk ryb jako bio-wskaźników zmian zachodzących w środowisku,
    • genetyczna charakterystyka eksploatowanych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości identyfikacji populacji.
  • Określanie dynamiki i produkcji stad ważniejszych gatunków ryb odławianych przez polskie rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie, jako podstawa do racjonalnej eksploatacji ich zasobów.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Kierownik
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267

Zastępca Kierownika
dr inż. Kordian Trellaktrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-266

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267
dr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIBmpodolska@mir.gdynia.pl+48 587-356-225
dr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIBipsuty@mir.gdynia.pl+48 587-356-140
Adiunkci
dr Włodzimierz Grygielwgrygiel@mir.gdynia.pl+48 587-356-270
dr inż. Krzysztof Radtkekradtke@mir.gdynia.pl+48 587-356-223
dr Anna Wąs-Barczawas@mir.gdynia.pl+48 587-356-275
Asystenci
dr Szymon Smolińskissmolinski@mir.gdynia.pl+48 587-356-193
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr inż. Jerzy Januszjjanusz@mir.gdynia.pl+48 587-356-214
mgr inż. Tadeusz Krajniak*tkrajniak@mir.gdynia.pl+48 913-262-722
mgr Julita Gutkowskajgutkowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
mgr Zuzanna Mirnyzmirny@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
dr Katarzyna Nadolna-Ałtynknadolna@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
mgr Joanna Pawlakjpawlak@mir.gdynia.pl+48 587-356-187
dr inż. Wojciech Pelczarskiwpelczarski@mir.gdynia.pl+48 587-356-234
Sylwia Stasiaksstasiak@mir.gdynia.pl+48 587-356-206
dr inż. Kordian Trellaktrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-266
mgr inż. Mirosław Wyszyńskimwyszynski@mir.gdynia.pl+48 587-356-269
* – Stacja badawcza w Świnoujściu