Zakład Zasobów Rybackich

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowy cel działań zakładu to rozwijanie i wdrażanie ekosystemowego podejścia do zarządzania  zasobami, tj. uwzględnianie wpływu czynników środowiska na zasoby żywe i wpływu działalności rybackiej na eksploatowane zasoby i ekosystem.

Realizacja tej tematyki odbywa się w ramach następujących zagadnień badawczych:

 • Biologia i znaczenie populacji ryb w ekosystemie Morza Bałtyckiego, w tym:
  • określanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy życiowe i zachowanie się ryb (m.in. reprodukcja, wzrost, odżywianie, migracje),
  • analiza wybranych parametrów i charakterystyk ryb jako bio-wskaźników zmian zachodzących w środowisku,
  • genetyczna charakterystyka eksploatowanych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości identyfikacji populacji.
 • Określanie dynamiki i produkcji stad ważniejszych gatunków ryb odławianych przez polskie rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie, jako podstawa do racjonalnej eksploatacji ich zasobów.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Kierownik
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267

Zastępca Kierownika
dr Anna Wąs-Barczawas@mir.gdynia.pl+48 587-356-275

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Jan Horbowyjhorbowy@mir.gdynia.pl+48 587-356-267
dr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIBmpodolska@mir.gdynia.pl+48 587-356-225
dr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIBipsuty@mir.gdynia.pl+48 587-356-140
Adiunkci
dr Katarzyna Nadolna-Ałtynknadolna@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
dr inż. Krzysztof Radtkekradtke@mir.gdynia.pl+48 587-356-223
Asystenci
dr Szymon Smolińskissmolinski@mir.gdynia.pl+48 587-356-193
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Julita Gutkowskajgutkowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
mgr Zuzanna Mirnyzmirny@mir.gdynia.pl+48 587-356-213
mgr Joanna Pawlakjpawlak@mir.gdynia.pl+48 587-356-215
Sylwia Stasiaksstasiak@mir.gdynia.pl+48 587-356-206
dr inż. Kordian Trellaktrella@mir.gdynia.pl+48 587-356-266

Sekretariat
Sekretariat ZakładusekretariatNB@mir.gdynia.pl+48 587-356-206

Najważniejsze projekty (od 2013 r.)

 1. Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa ryb Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, projekt realizowany corocznie, kierownik prof. J. Horbowy
 2. Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie, SeaQual – projekt w ramach BIOSTRATEG, 2016-2019, kierownik dr hab. M. Podolska, prof. MIR-PIB
 3. INtegrating SPatIal pRocesses into Ecosystem models for sustainable utilization of fish resource, INSPIRE – projekt w ramach BONUS EEIG, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 4. Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions, MareFrame – 7 PR UE, 2014-2017, kierownik prof. J. Horbowy
 5. Tagging Baltic Cod, TaBaCod – projekt w ramach BalticSea 2020, 2016-2019, kierownik dr K. Radtke
 6. European Union Basin – scale Analysis, Synthesis and Integration, EURO-BASIN – 7 PR UE, 2010-2014, kierownik prof. J. Horbowy
 7. Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns,  MyFish, – 7 PR UE, 2012-2016, kierownik prof. J. Horbowy
 8. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych ryb – Projekt NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 10, 2016-2018, kierownik mgr J. Pawlak
 9. Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus) występujących w wodach południowego Bałtyku – badania statutowe MIR-PIB, 2013-2015, kierownik dr A. Wąs-Barcz
 10. Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną w Wiśle przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich” – badania zlecone, 2013-2018, kierownik dr A. Wąs-Barcz

Najważniejsze publikacje (od 2014 r.)

 1. Podolska M., Nadolna K., Szostakowska B. 2014. Acetylcholinesterase activity in the host-parasite system of the cod Gadus morhua and acanthocephalan Echinorhynchus gadi from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 79:100-106
 2. Smoliński, S., Całkiewicz J. 2015. A fish-based index for assessing the ecological status of Polish transitional and coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 101:497-506
 3. Wąs, A., Bernaś, R., 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research. 175: 57-65. Doi: 10.1016/j.fishres.2015.11.006
 4. Horbowy, J. 2016. Effects of varying natural mortality and selectivity on the assessment of eastern Baltic cod (Gadus morhua Linnaeus, 1758) stock. Journal of Applied Ichthyology, 32: 1032-1040. doi:10.1111/jai.13202
 5. Horbowy, J., Podolska, M., Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Increasing occurrence of anisakid nematodes in the liver of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea: Does infection affect the condition and mortality of fish? Fisheries Research 179: 98–103
 6. Podolska M., Polak-Juszczak, L. Nadolna-Ałtyn, K. 2016. Host condition and accumulation of metals by acanthocephalan parasite Echinorhynchus gadi in cod Gadus morhua from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin. 113: 287–292
 7. Smoliński S., Radtke K. 2016. Spatial prediction of demersal fish diversity in the Baltic Sea: comparison of machine learning and regression-based techniques. – ICES Journal of Marine Science, 74: 102-111
 8. Horbowy, J., Luzeńczyk, A. 2017. Effects of multispecies and density dependent factors on MSY reference points: Example of the Baltic Sea sprat. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 74: 864–870
 9. Horbowy J., Tomczak M.T. 2017. Extension of biomass estimates to pre-assessment periods using density dependent surplus production approach. PLoS ONE 12(11): e0186830. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0186830
 10. Smoliński, S., Mirny, Z. 2017. Otolith biochronology as an indicator of marine fish responses to hydroclimatic conditions and ecosystem regime shifts, Ecological Indicators, 79: 286-294
 11. Smoliński S. 2018. Incorporation of optimal environmental signals in the prediction of fish recruitment using random forest algorithms, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 76 : 15-27, https://doi.org/10.1139/cjfas-2017-0554
 12. Pawlak J, Nadolna-Ałtyn K, Szostakowska B, Pachur M, Podolska M. 2018. Saduria entomon infected with Hysterothylacium aduncum found in situ in the stomach of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea. Journal of Helminthology 92: 645–648. https://doi.org/10.1017/S0022149X1700092X