Dr Andrew I. L. Payne z CEFAS laureatem Medalu im. Prof. Kazimierza Demela.

Dr Andrew I. L. Payne z CEFAS laureatem Medalu im. Prof. Kazimierza Demela.

W dniu 26 listopada w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, w Sali im. Prof. Kazimierza Demela odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu poświęcone wręczeniu Medalu im. Prof. Kazimierza Demela tegorocznemu laureatowi Dr Andrew I. L. Payne z Centre for Fisheries, Environment and Aquaculture Science (CEFAS) w Lowestoft, Wielka Brytania. Kandydaturę Dr Payne zgłosił i uzasadnił Kapitule Medalu dyrektor MIR, Tomasz Linkowski. W tajnym głosowaniu nad przyznaniem medalu jednemu z trzech zgłoszonych w tym roku kandydatów udział brali wcześniejsi laureaci oraz z urzędu przewodniczący Rady Naukowej i dyrektor MIR. Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa ( z § 1 Statutu Medalu).

W roku 2009 Kapituła Medalu zdecydowaną większością głosów przyznała Medal Dr Andrew Payne za wybitne zasługi w dziedzinie: badań rybackich, organizacji badań rybackich na poziomie krajowym i międzynarodowym, kształcenia kadry naukowej dla potrzeb rybołówstwa oraz rozpowszechniania wyników prac naukowych z dziedziny rybołówstwa.

Po ceremonii wręczenia Medalu Dr Andrew Payne wygłosił wykład zatytułowany: „Publishing in high-profile Journals: a case study of disseminating the science underpinning fisheries management in Europe and southern Africa„. W uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej MIR, poza członkami Rady uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych Trójmiasta oraz pracownicy Instytutu.

Skip to content