Dr inż. Marianna Pastuszak, z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, jednym z laureatów nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie w roku 2010 i pracę zespołową pt. „Ocena wpływu gospodarki nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce”.

Dr inż. Marianna Pastuszak, z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, jednym z laureatów nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie w roku 2010 i pracę zespołową pt. „Ocena wpływu gospodarki nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki wyróżnił nagrodą za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie w roku 2010 pracę zespołową pt. „Ocena wpływu gospodarki nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce”.

Nagrodą został uhonorowany zespół, który tworzą pracownicy IUNG-PIB w Puławach:

  • dr hab. Janusz Igras, prof. nadzw.
  • prof. dr hab. Mariusz Fotyma
  • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
  • dr Tamara Jadczyszyn
  • dr Agnieszka Rutkowska
  • dr Jerzy Kopiński oraz
  • dr Marianna Pastuszak – Morski Instytut Rybacki w Gdyni
  • dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno -Rolnicza w Warszawie

źródło: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

Skip to content