Ocena parametryczna jednostek naukowych zakończona.

Ocena parametryczna jednostek naukowych zakończona.

Na podstawie Par. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat nr 19 z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.

Miło nam poinformować, że Morski Instytut Rybacki w Gdyni został przyporządkowany do kategorii A (Dz.U. z 2010, Nr 96, poz. 620) , uzyskując najlepszy wynik w swojej grupie jednorodnej, obejmującej 28 jednostek (G7- Inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze i leśne).

Skip to content