Dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn Przewodniczącą Grupy Roboczej ICES WGBAST

Dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn Przewodniczącą Grupy Roboczej ICES WGBAST

Z radością informujemy, iż dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn z Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB została wybrana na Przewodniczącą Grupy Roboczej ICES ds. Szacowania Łososi i Troci Bałtyckich (ICES WGBAST). W bieżącej kadencji będzie pełniła tę funkcję wraz z Katariną Magnusson, ‎SLU, Szwecja (co-chairman).

Zadaniem ICES WGBAST jest coroczne określenie statusu łososia w Zatoce Botnickiej i Basenie Głównym (podobszar ICES 22–31) oraz Zatoce Fińskiej (podobszar ICES 32) jak i troci wędrownej w Bałtyku (podobszar ICES 22–32). Na podstawie uzyskanych informacji grupa robocza przygotowuje propozycje doradztwa w zakresie zarządzania tymi zasobami. W pracach grupy ICES WGBAST biorą udział przedstawiciele niemal wszystkich krajów nadbałtyckich (obecnie udział przedstawicieli Rosji jest zawieszony). Podczas obrad poruszane są wszelkie aspekty, które mogą mieć znaczenie w kwestii stanu zasobów od efektywności tarła, liczebności smoltów i tarlaków w poszczególnych jednostkach zarządzania, poprzez wpływ rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego, ssaków morskich czy chorób.

Skip to content