Dyplom dla Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni za stołową przecinarkę ości.

Dyplom dla Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni za stołową przecinarkę ości.

Podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2009r. dyplom od prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzmali: dr. hab. inż. Andrzej Dowgiałło i mgr inż. Michał Sikora za projekt pod nazwą: Stołowa przecinarka ości.

Skip to content