Dział Eksploatacji i Administracji

O Dziale

Do głównych zadań Działu Eksploatacji i Administracji należy:

  • planowanie, przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych obiektów i jednostek pływających MIR-PIB;
  • prowadzenie nadzoru inwestorsko-remontowego oraz dokonywanie rozliczeń wykonywanych zadań;
  • administrowanie obiektami Instytutu, racjonalne ich wykorzystanie i należyte zabezpieczenie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, ochrona mienia i osób, monitorowanie zabezpieczeń obiektu, utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prowadzenie konserwacji i bieżących remontów pomieszczeń biurowych oraz urządzeń technicznych Instytutu;
  • realizacja zakupów w oparciu o składane zapotrzebowania innych komórek organizacyjnych Instytutu;
  • sprawowanie nadzoru nad gotowością techniczno-eksploatacyjną statku r/v Baltica i innych jednostek pływających Instytutu;
  • prowadzenie prawidłowej eksploatacji obiektów i bazy technicznej Instytutu;
  • prowadzenie wynajmu wolnych powierzchni biurowych, w tym sal konferencyjnych będących w zasobach Instytutu.

Główny Specjalista ds. Eksploatacji i Administracji

mgr Piotr Rojek 
tel. +48 587-356-106
eksploatacja-administracja@mir.gdynia.pl

Skip to content