Dział Obsługi Projektów i Informacji

O Dziale

Dział Obsługi Projektów i Informacji  jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Do szczególnych zadań Działu należy:

  • koordynacja i kontrola projektów realizowanych w Instytucie, w tym projektów międzynarodowych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej w ramach lokalnego punktu kontaktowego;
  • wspieranie pionu naukowego poprzez pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych, a także rozliczeń i raportów z realizacji zadań;
  • nadzorowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń patentowych i patentów, powstałych w Instytucie;
  • koordynowanie krajowych prac związanych z zasilaniem międzynarodowej bazy ASFIS (Aquatic Science and Fisheries Abstracts);
  • opieka nad bogatym zbiorem piśmiennictwa z zakresu morskich badań rybackich zgromadzonych w ramach Biblioteki Naukowej MIR.

Do zadań Działu Obsługi Projektów i Informacji należy również wykonywanie wszelkich prac związanych z planowaniem i kontrolą realizacji prac naukowo-badawczych, technicznych i usługowych, zawieraniem i rozliczaniem umów, zbieraniem i opracowywaniem odnośnej sprawozdawczości.

Kierownik

mgr Małgorzata Arndt-Szyszko 
tel. +48 587-356-265 
obsluga-projektow-informacji@mir.gdynia.pl

Skip to content