GRASS – Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim

GRASS – Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim

 

 

 

 

 

Cel projektu: Podnoszenie świadomości oraz rozwijanie potencjału administracji i innych zainteresowanych stron w Regionie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do akwakultury i dalszego wykorzystania wodorostów.

Czas trwania: WRZESIEŃ 2018 – WRZESIEŃ 2021

Całkowity budżet: 1,9 mln EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1,5 mln EUR

 

Wyzwanie

W Morzu Bałtyckim produkcja wodorostów jest znikoma, pomimo wielu zapoczątkowanych projektów rozwojowych. Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne i ekologiczne uprawy makroglonów (żywność, pasze, nawozy, substraty chemiczne, kosmetyki itp.), ignorowanie ich potencjału może być utraconą możliwością dla rozwoju błękitnego wzrostu w naszym regionie. Jedną z barier rozwoju jest luka legislacyjna w odniesieniu do uprawy i zbioru makroglonów oraz ich wprowadzania do sektora żywnościowego i nieżywnościowego. Władze publiczne odgrywają kluczową rolę w likwidacji luki legislacyjnej i uwolnieniu potencjału produkcji makroglonów w regionie. Brak im jednak możliwości zbadania środowiskowych, legislacyjnych i społeczno-ekonomicznych aspektów produkcji makroglonów w Morzu Bałtyckim. Stanowi to wielkie wyzwanie dla rozwoju regionalnego sektora produkcji i przetwórstwa wodorostów.

Projekt

Celem projektu GRASS jest podnoszenie świadomości i rozwijanie potencjału wśród władz publicznych i innych zainteresowanych stron w regionie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do uprawy, zbiorów i dalszego wykorzystania wodorostów. Ministerstwa, instytucje ochrony środowiska, urzędy morskie i samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego odgrywają kluczową rolę w promowaniu hodowli i wykorzystania wodorostów, ponieważ mają wpływ na stanowienie prawa, zarządzanie przestrzenne, a także kontrolują znaczną część finansowania unijnego i krajowego.

Co chcemy osiągnąć

Naszym celem jest zlikwidowanie luki legislacyjnej w zakresie produkcji i użytkowania wodorostów. Narzędzia, które pomogą nam osiągnąć ten cel, to mapy ilustrujące odpowiednie miejsca do produkcji wodorostów, narzędzie do oceny zdolności redukcji biogenów w morzu przez wodorosty, przewodnik po najlepszych praktykach w procesie licencjonowania produkcji makroglonów oraz podręcznik, który połączy wszystkie wyniki opracowane w ramach projektu dotyczące korzyści, ryzyk i możliwości związanych z produkcją i wykorzystaniem makroglonów w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki będą wykorzystywane głównie przez regionalne i krajowe organy publiczne, takie jak wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Inne grupy docelowe projektu to: praktycy, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju błękitnej gospodarki.

Wyniki projektu

 1. Pakiet wiedzy dla władz publicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zebranymi z wyników pakietów roboczych, w zakresie:
  1. uprawy i zbioru wodorostów w Morzu Bałtyckim;
  2. wykorzystanie wodorostów do celów żywnościowych i pozażywnościowych;
  3. prawodawstwa.
 2. Syntetyczny raport o korzyściach, ryzykach i możliwościach uprawy, zbioru i użytkowania wodorostów w połączeniu aspektów środowiskowych, regulacyjnych i społeczno-ekonomicznych.
 3. Mapy ilustrujące odpowiednie miejsca do uprawy, a także synergie i konflikty związane z planowaniem przestrzennym.
 4. Dziewiętnaście regionalnych i ponadnarodowych spotkań zainteresowanych stron i wydarzeń w celu wymiany wiedzy i podnoszenia świadomości w zakresie korzyści z produkcji i użytkowania makroglonów.

Partnerzy projektu:

 • PP 1 – KTH (Royal Institute of Technology KTH – Kungliga Tekniska Högskolan), Szwecja;
 • PP 2 – University of Tartu (Tartu Ülikool), Estonia;
 • PP 3 – Finnish Environment Institute (Suomen Ympärisökeskus), Finlandia;
 • PP 4 – Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy, Polska;
 • PP 5 – University of Turku (Turun yliopisto), Finlandia;
 • PP 6 – Latvian Institute of Aquatic Ecology (Daugavpils Universitātes aģentūra „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” – LHEI), Łotwa;
 • PP 7 – SUBMARINER Network for Blue Growth, Niemcy;
 • PP 8 – Republic of Estonia Ministry of the Environment (Keskkonnaministeerium), Estonia;
 • PP 9 – Kurzeme Planning Region (Kurzemes plānošanas reģions), Łotwa;
 • PP 10 – Uppsala University (Uppsala Universitet), Szwecja;
 • PP 11 – Interregional charitable public organization „Biologists for nature conservation” (Межрегиональная благотворительная общественная организация «Биологи за охрану природы»), Federacja Rosyjska.

Stowarzyszeni partnerzy projektu z Polski:

 • Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • Urząd Morski w Gdyni.

Więcej informacji: www.balticgrass.eu

Skip to content