Gratulujemy mgr Katarzynie Nadolnej-Ałtyn obrony rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem

Gratulujemy mgr Katarzynie Nadolnej-Ałtyn obrony rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem

Gratulujemy mgr Katarzynie Nadolnej-Ałtyn obrony z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment” („Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt jako wskaźniki w badaniach biomonitoringowych środowiska Morza Bałtyckiego”).

dr-hab-m-podolska-prezentacja-doktorantki

Obrona odbyła się w dniu 20.11.2015r na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Była to pierwsza na tym wydziale obrona rozprawy doktorskiej, przygotowanej w formie  spójnego tematycznie zbioru artykułów, opublikowanych w czasopismach naukowych z tzw. „listy filadelfijskiej”. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. Magdalena Podolska, prof. nadzw. z MIR-PIB, a recenzentkami: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol, prof. nadzw. (Akademia Pomorska w Słupsku).

Skip to content