Dr Janusz Wrona dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dr Janusz Wrona dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dr Janusz Wrona z dniem 23 listopada br. został mianowany przez Ministra Marka Gróbarczyka na stanowisko Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowy dyrektor do listopada ub. roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora DR MRiRW, a w latach 2003-2008 Naczelnika w Departamencie Rybactwa ARiMR.

Gratulujemy wyboru, życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy dla dobra polskiego sektora rybnego.

Skip to content