Kolejny wlew do Bałtyku

Kolejny wlew do Bałtyku

W listopadzie Naukowcy z Leibniz Institute for Baltic Sea Research (Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, IOW) ogłosili na swojej stronie internetowej, że w dniach od 14 do 22 listopada bieżącego roku miał miejsce kolejny wlew.

wlew

Pierwsze dane świadczące o tym zdarzeniu pozyskano z automatycznej stacji pomiarowej Darss Sill, będącej częścią sieci MRNET. Jak podają koledzy  z IOW, wstępnie szacują jego wielkość na 76 km3 wody, która wniosła do Morza Bałtyckiego około 1,4 Gt soli. Dla porównania IOW oszacowało, że wlew z końca roku ubiegłego wniósł około 4 Gt soli w 198 km3 wody.

Rolę wlewu w „odświeżeniu” Bałtyku będzie można określić na podstawie wyników zebranych podczas rejsów badawczych prowadzonych przez państwa nadbałtyckie. Najbliższy rejs Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego planowany jest na luty.

Informacja o wlewie jest dostępna na stronie:

www.io-warnemuende.de/news-details/items/autumn-gales-again-drive-salt-into-the-baltic-third-major-baltic-inflow-within-15-years.html

Skip to content