Konferencja podsumowująca projekt „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej”

Konferencja podsumowująca projekt „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej”

15 grudnia br. odbyła się w Akwarium Gdyńskim konferencja podsumowująca projekt: „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: beneficjenta projektu – Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej, instytucji naukowych zaangażowanych w projekt: Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Oceanologii PAN, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz władz samorządowych Pucka i Władysławowa.

Zostera marina to trawa morska. Jest to również nazwa potoczna projektu, który miał na celu pomóc przyrodzie Zatoki Puckiej w jej naturalnym procesie powrotu do zdrowia. Inicjatorem projektu był Związek Międzygminny Zatoki Puckiej. Projekt skupiał się na trzech elementach: łąkach podwodnych, których trawa morska jest ważną częścią, trzcinowiskach na Mierzei Helskiej i drapieżnikach rybnych. Nie wszystkie początkowe założenia okazały się możliwe do wykonania. Projekt rozpoczęty w roku 2010, a zakończony w 2015, wielokrotnie musiał być zmieniany, ponieważ monitoring stanu Zatoki Puckiej dawał nową wiedzę.  Jednak najważniejszy był cel strategiczny. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych okazało się partnerem, który również ten cel podzielał.

Ważnym elementem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej, szczególnie wśród społeczności lokalnej. Tylko wiedza i odpowiedzialność za własne działania pozwoli na długotrwałą, dobrą zmianę dla Zatoki Puckiej.

Skip to content