Raportowanie strat wyrządzanych przez foki – apel do rybaków

Raportowanie strat wyrządzanych przez foki – apel do rybaków

Okres jesień-wiosna, znany w rybołówstwie jako okres połowu gatunków łososiowatych sprzyja występowaniu interakcji pomiędzy fokami a rybołówstwem. Efektem tej interakcji są dziesiątki uszkodzonych troci, łososi oraz dorszy. Zagadnienie jest znane – wszyscy, zarówno rybacy jak i naukowcy wiedzą o istnieniu tego problemu, mają również świadomość jego narastania, jednak brak systematycznego raportowania strat wyrządzanych przez foki czyni problem niemożliwym do zdefiniowania. Ze względu na niewielki odsetek zaraportowanych do MIR – PIB interakcji pomiędzy fokami a rybołówstwem nadal brak jest danych o wielkościach strat oraz o miejscach ich występowania (kwadratach rybackich). Dlatego też MIR – PIB zwraca się z prośbą do środowiska rybackiego o systematyczne i rzetelne raportowanie strat wyrządzanych przez foki – zarówno tych dotyczących połowu jak i narzędzi połowowych.

Poniższy odnośnik zawiera zestaw niezbędnych danych, jakie należy ująć w raporcie dotyczącym strat wyrządzonych przez foki:

https://mir.gdynia.pl/raportowanie-szkod-wyrzadzanych-przez-foki-wazny-komunikat-dla-rybakow/

Fakt wystąpienia szkód wyrządzonych przez foki może również zostać odnotowany w miesięcznym raporcie połowowym, dzienniku połowowym oraz w elektronicznym dzienniku połowowym.

Uzyskane w ten sposób dane będą niezmiernie pomocne w dyskusji o uruchomieniu systemu rekompensat za szkody wyrządzane rybakom przez foki.

Skip to content