HELCOM i spis gatunków makroorganizmów Morza Bałtyckiego

HELCOM i spis gatunków makroorganizmów Morza Bałtyckiego

Komisja Helsińska wkrótce opublikuje opracowaną w ramach projektu HELCOM Red List spis gatunków makroorganizmów bałtyckich. Lista zawiera ponad 2730 gatunków flory i fauny stwierdzonych dotychczas w Morzu Bałtyckim. Dane pochodzą z państw nadbałtyckich, a ponad 70 ekspertów włączyło się do procesu tworzenia tego spisu.

Jest to swoista „lista obecności” kompilująca informacje na temat przynależności systematycznej, obowiązujących obecnie naukowych nazw wymienionych gatunków (potwierdzonych kodem w choć jednej ze światowych bazach danych taksonomicznych), a także ich rozmieszczenia w Bałtyku, uwzględniając proponowany przez HELCOM podział tego morza na podobszary.

Do 2 kwietnia b.r. trwa publiczna konsultacja dotycząca opracowanego spisu gatunków, podczas której społeczność naukowa może wypowiedzieć się na temat jego zawartości. Koordynatorka Projektu, pani Jannica Haldin (jannica.haldin@helcom.fi) zaprasza do przesyłania do niej uwag i komentarzy. Po obecnym okresie konsultacyjnym spis będzie funkcjonował jako żywy dokument uaktualniany co trzy lata.

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem gatunków na stronie Komisji Helsińskiej:

http://www.helcom.fi/publications/bsep/en_GB/bseplist/

 

Skip to content