Złoty medal dla MIR-PIB na moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii – Archimedes 2012

Złoty medal dla MIR-PIB na moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii – Archimedes 2012

W dniach 20-23 marca w Moskwie odbył się XV Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii. W salonie tym, obok kilkuset wynalazców z 18 krajów całego świata, którzy przedstawili 1057 wynalazków, prototypów i użytkowych modeli, wzięli udział Jolanta Hillar-Walczak i Andrzej Dowgiałło z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Daniel Dutkiewicz z Politechniki Koszalińskiej. Prezentowali oni, w kategorii Rolnictwo i Przemysł Spożywczy, innowacyjną technologię „Sposób i urządzenia do otrzymywania filetów bez ości z karpi”, opracowaną w trakcie wspólnie realizowanego przez obie instytucje projektu „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe” finansowanego przez ARiMR w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Projekt został nagrodzony złotym medalem, a ponadto w uznaniu wysokiej jakości sposobu jego prezentacji, w czym duża zasługa p. prof. Daniela Dutkiewicza, absolwenta jednej z moskiewskich uczelni, obie instytucje nagrodzono dyplomem za aktywny udział w Salonie.

Prace wystawiane na moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii odbiły się szerokim echem również w programach rosyjskich stacji telewizyjnych, takich jak: „Rosja 1″, „Rosja 2”, „VESTI.RU”, „CJSC”, „REN TV”, „News-24”, „Doverie”, „TV-Centre”, czy „Moskwa-24” oraz w 36 drukowanych środkach przekazu.

 

Skip to content