Uroczyste podpisanie umowy konsorcjum naukowego PolMar (Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej)

Uroczyste podpisanie umowy konsorcjum naukowego PolMar (Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej)

W dniu 24 kwietnia br., o godzinie 11 w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy konsorcjum PoMar („Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej”).
Konsorcjum tworzą polskie jednostki naukowe i badawcze: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie oraz Instytut Morski z siedzibą w Gdańsku.
Uroczystość podpisania umowy uświetnili swoją obecnością: Kpt. Ż. W. mgr inż. Anna Wypych-Namiotko – Wiceminister transportu, dr Stanisław Gawłowski – Wiceminister Środowiska, dr Kazimierz Plocke – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Celem powołania konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i finansowego Członków dla prowadzenia dużych projektów naukowych oraz zadań badawczych w zakresie ich działań statutowych w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, oraz popularyzacji wiedzy o morzu – ze szczególnym uwzględnieniem MORZA BAŁTYCKIEGO,  a także osiągnięcie przez Strony Konsorcjum światowego poziomu w tych obszarach działalności.  
Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie przewodnictwa panu prof. Januszowi Pempkowiakowi, dyrektorowi IO PAN w Sopocie, który  zgodnie z umową PolMar obejmuje „prezydencję” jako pierwszy z dyrektorów instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.  
– Uważamy, że Polska jest odpowiedzialna za jakość wód Morza Bałtyckiego. Rozsądne działania w kierunku polepszania jakości wód wymagają rozpoznania naukowego – wyjaśnił dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, prof. Janusz Pempkowiak.Już teraz członkowie konsorcjum PolMar prowadzą badania związane z umiejscawianiem farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.  
– To jest nowy przemysł, w którym Polska ma szansę się specjalizować, jeśli chodzi o wytwarzanie turbin. Jednocześnie musimy zadbać o to, by środowisko na tym nie ucierpiało – zaznaczył prof. Pempkowiak.  Dodał, że uczeni dzięki konsorcjum chcą skuteczniej rywalizować o środki finansowe przyznawane w ramach grantów, m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
– Uważamy, że będziemy potrafili włączyć się też skutecznie w podział środków z kolejnej transzy strukturalnych funduszy unijnych – powiedział PAP prof. Pempkowiak.

Autor zdjęć: Michał Mierzejewski (IMGW-PIB)

Skip to content